Indsæt

Værktøjslinjen indeholder funktioner til at indsætte rammer, grafik, tabeller og andre objekter.

Du kan vælge følgende funktioner:

Tabel

Indsætter en tabel i dokumentet. Du kan også klikke på pilen, trække for at markere antallet af rækker og kolonner som tabellen skal bestå af, og så klikke i den sidste celle.

Icon Insert Table

Insert Table

Sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

Ikonet Sektion

Sektion

Indsæt ramme manuelt

Tegner en ramme som du trækker i dokumentet. Klik på pilen ved siden af ikonet for at vælge antal kolonner til rammen.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Objektramme

Indsætter en flydende ramme i det aktuelle dokument. Flydende rammer bruges i HTML-dokumenter til at vise indhold fra en anden fil.

Ikonet Flydende ramme

Objektramme

Indsæt fodnote direkte

Indsætter en fodnote eller en slutnote i dokumentet. Notens forankring bliver indsat ved markørens aktuelle position. Du kan vælge mellem automatisk nummerering eller et brugerdefineret symbol.

Icon Insert Footnote Directly

Indsæt fodnote direkte

Indsæt slutnote direkte

Fodnoter indsættes nederst på en side, og slutnoter indsættes ved slutningen af et dokument.

Icon Insert Endnote Directly

Indsæt slutnote direkte

Note

Indsætter en kommentar ved markørens aktuelle placering.

Bogmærke

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Fil

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

Icon Text from File

Tekst fra fil

Autotekst

Opretter, redigerer eller indsætter Autotekst. Du kan gemme formateret tekst, tekst med grafik, tabeller og felter som Autotekst. For hurtigt at indsætte Autotekst, indtast genvejen for Autoteksten i dit dokument, og tryk så F3.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Icon Special character

Specialtegn

Indsæt felter

Indsætter et felt ved markørens aktuelle placering.

Icon

Indsæt felter

Kontrolelementer

Ikonet kontrolelementer åbner en værktøjslinje med de værktøjer, som du skal bruge for at oprette en interaktiv formular.

Ikonet Vælg

Kontrolelementer

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Lyd eller video

Indsætter en video- eller lydfil i dit dokument.

Icon Media

Media / Audio or Video

Formel

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekt

Indsæt indeks

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ved markørens aktuelle placering.

Element

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Støt os venligst!