Indsæt

Værktøjslinjen indeholder funktioner til at indsætte rammer, grafik, tabeller og andre objekter.

Du kan vælge følgende funktioner:

Tabel

Indsætter en tabel i dokumentet. Du kan også klikke på pilen, trække for at markere antallet af rækker og kolonner som tabellen skal bestå af, og så klikke i den sidste celle.

Ikon

Tabel

Sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

Ikonet Sektion

Sektion

Indsæt ramme manuelt

Tegner en ramme som du trækker i dokumentet. Klik på pilen ved siden af ikonet for at vælge antal kolonner til rammen.

Ikonet Indsæt ramme

Indsæt ramme manuelt

Objektramme

Indsætter en flydende ramme i det aktuelle dokument. Flydende rammer bruges i HTML-dokumenter til at vise indhold fra en anden fil.

Ikonet Flydende ramme

Objektramme

Indsæt fodnote direkte

Indsætter en fodnote eller en slutnote i dokumentet. Notens forankring bliver indsat ved markørens aktuelle position. Du kan vælge mellem automatisk nummerering eller et brugerdefineret symbol.

Ikon

Indsæt fodnote direkte

Indsæt slutnote direkte

Fodnoter indsættes nederst på en side, og slutnoter indsættes ved slutningen af et dokument.

Ikon

Indsæt slutnote direkte

Note

Indsætter en kommentar ved markørens aktuelle placering.

Bogmærke

Indsætter et bogmærke på markørens position. Du kan så bruge Navigator til hurtigt at hoppe til det valgte sted en anden gang. I et HTML-dokument konverteres bogmærker til ankre, du kan hoppe til fra et hyperlink.

Ikon

Bogmærke

Fil

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

Ikon

Tekst fra fil

Autotekst

Opretter, redigerer eller indsætter Autotekst. Du kan gemme formateret tekst, tekst med grafik, tabeller og felter som Autotekst. For hurtigt at indsætte Autotekst, indtast genvejen for Autoteksten i dit dokument, og tryk så F3.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Ikonet Specialtegn

Specialtegn

Indsæt felter

Indsætter et felt ved markørens aktuelle placering.

Ikon

Indsæt felter

Kontrolelementer

Ikonet kontrolelementer åbner en værktøjslinje med de værktøjer, som du skal bruge for at oprette en interaktiv formular.

Ikonet Vælg

Kontrolelementer

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Lyd eller video

Indsætter en video- eller lydfil i dit dokument.

Lyd eller video

Formel

Indsætter en formel ind i det aktuelle dokument.

Ikonet Formel

Formel

Diagram

Ikonet Diagram

Diagram

OLE-objekt

Indsætter et OLE-objekt i det aktuelle dokument. OLE-objektet indsættes som et hyperlink eller et indlejret objekt.

Ikonet OLE-objekt

OLE-objekt

Indsæt indeks

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ved markørens aktuelle placering.

Element

Markerer den valgte tekst som stikordsregister- eller indholdsfortegnelseselement.

Ikon

Element

Støt os venligst!