Formel

Åbner en undermenu, hvorfra du kan indsætte en formel i cellen på en tabel. Placer markøren i en celle i tabellen eller på en position i dokumentet, hvor du vil have resultatet vist. Klik på ikonet Formel og vælg den ønskede formel fra undermenuen.

Formlen vises på indtastningslinjen. For at angive et celleområde i en tabel skal du vælge de ønskede celler med musen. De tilsvarende cellereferencer vises også på indtastningslinjen. Indtast om nødvendigt yderligere parametre og klik på Anvend for at bekræfte din indtastning. Du kan også indtaste formlen direkte, hvis du kender den rette syntaks. Dette er for eksempel nødvendigt i dialogerne Indsæt felter og Rediger felter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Ikonet Formel på værktøjslinjen Tabel

Formel


Sammenfatning af formelindstillinger

Grundlæggende beregningsfunktioner

Handling

Navn

Eksempel

Addition

+

Beregner totalen.

Eksempel: <A1> + 8

Subtraktion

-

Calculates the difference.

Eksempel: 10 - <B5>

Multiplikation

MUL eller *

Beregner produktet.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Division

DIV eller /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Grundlæggende funktioner i undermenuen

Funktion

Navn

Eksempel

Sum

SUM

Beregner summen af de valgte celler.

Eksempel: SUM <A2:C2> viser summen af værdierne i cellerne A2 til og med C2

Afrund

ROUND

Afrunder et tal til de angivne decimaler.

Eksempel: 15,678 ROUND 2 viser 15,68

Procent

PHD

Calculates a percentage.

Eksempel: 10 + 15 PHD viser 10,15

Kvadratrod

SQRT

Beregner kvadratroden.

Example: SQRT 25 displays 5

Potens

POW

Beregner potensen af et tal.

Example: 2 POW 8 displays 256


Operatorer

Du kan indsætte forskellige operatorer i din formel. Vælg blandt de følgende funktioner:

Operator

Navn

Eksempel

Listeskilletegn

|

Adskiller elementerne i en liste.

Eksempel pĂĄ at bruge en liste:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Lig med

EQ eller ==

Kontrollerer om valgte værdier er ens. Hvis de er forskellige, bliver resultatet nul, ellers vises 1 (sand).

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Forskellig fra

NEQ eller !=

Test for ulighed mellem udvalgte værdier.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Mindre end eller lig med

LEQ

Tester for værdier, der er mindre end eller lig med en bestemt værdi.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Større end eller lig med

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Mindre end

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Større end

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Logisk Eller

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Eksempel: 0 OR 0 viser 0 (falsk), hvad som helst ellers resulterer i 1 (sand)

Logisk Eksklusiv Eller

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Eksempel: 1 XELLER 0 viser 1 (sand)

Logisk Og

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Eksempel: 1 AND 2 viser 1 (sand)

Logisk Ikke

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Eksempel: NOT 1 (sand) viser 0 (falsk)


Statistiske funktioner

Du kan vælge mellem de følgende statistiske funktioner:

Funktion

Navn

Eksempel

Middelværdi

MEAN

Beregner det aritmetiske gennemsnit af værdierne i et område eller en liste.

Eksempel: MEAN 10|20|30| viser 20

Minimumværdi

MIN

Beregner minimumsværdien i et område eller en liste.

Eksempel: MIN 10|20|30| viser 10

Maksimumværdi

MAX

Beregner maksimumsværdien i et område eller en liste.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Produkt

PRODUCT

Beregner poduktet af de valgte celler.

Eksempel: PRODUKT <A2:C2> viser produktet af værdierne i cellerne A2 til C2

Tæl

COUNT

Tæller antallet af ikke-tomme celler.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Funktioner

Du kan mellem følgende funktioner:

Funktion

Navn

Eksempel

Sinus

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Cosinus

COS

Beregner cosinus i radianer.

Example: COS 1 displays 0.54

Tangens

TAN

Beregner tangenten i radianer.

Eksempel: TAN <A1>

Arcus sinus

ASIN

Beregner arcsin i radianer.

Eksempel: ASIN 1

Arcus cosinus

ACOS

Beregner arccos i radianer.

Eksempel: ARCCOS 1

Arcus tangens

ATAN

Beregner arctan i radianer.

Eksempel: ARCTAN 1

Absolut værdi

ABS

Returnerer tallets absolutte værdi.

Eksempel: ABS -34 returnerer 34

Fortegn

SIGN

Returnerer tallets algebraiske fortegn.

Eksempel: FORTEGN -23 returnerer -1


Variable til dokumentegenskaber

De følgende dokumentegenskaber findes også under Filer - Egenskaber - Statistik.

Navn

Beskrivelse

CHAR

Antal tegn i dokumentet

WORD

Antal ord i dokumentet

PARA

Antal afsnit i dokumentet

GRAPH

Antal grafikobjekter i dokumentet

TABLES

Antal tabeller i dokumentet

OLE

Antal OLE-objekter i dokumentet

PAGE

Totalt antal sider i dokumentet


Flere definerede værdier

Beskrivelse

Navn

Værdi

PI

PI

3.1415...

Eulers konstant

E

2.71828...

Sand

TRUE

forskellig fra 0

Falsk

FALSE

0


Støt os venligst!