Kombineret visning

Viser aktuel information om det aktive dokument.

Når markøren er i en navngivet sektion, vil sektionens navn vises. Når markøren er i en tabel, vil navnet på tabelcellen vises. Størrelsen af objektet vises, når du redigerer rammer eller tegneobjekter.

Når markøren er placeret i tekst, kan du dobbeltklikke på dette felt for at åbne dialogen Felter. I denne dialog kan du definere et felt, som skal indsættes i dit dokument ved markørens aktuelle placering. Når markøren er placeret i en tabel, vil et dobbeltklik i dette felt fremkalde dialogen Tabelformat. Afhængig af det valgte objekt, kan du kalde en dialog frem til at redigere en sektion, et grafikobjekt, en objektramme, et OLE-objekt, direkte nummerering eller placeringen og størrelsen af et tegneobjekt.

Støt os venligst!