Sidenummer

Det aktuelle sidetal vises i dette felt på statuslinjen. Et klik åbner "Gå til side", som du kan navigere i dokumentet med. Et højreklik viser alle bogmærker i dokumentet. Klik på et bogmærke for at placere tekstmarkøren på bogmærkepladsen.

Den viste side (x) og det samlede antal sider (y) vises som Side x/y Når du ruller gennem et dokument med musen, vises sidetallet, når du slipper museknappen. Når du ruller ved hjælp af den højre rullebjælke, vises sidetallet som et hjælpetip. Formatet for sidetallet i statuslinjen og rullebjælken er det samme.

Du kan tænde eller slukke visningen af Navigator ved at dobbeltklikke feltet Sidetal.

For at gå til en bestemt side, indtast sidetallet i rulleknappen Side i Navigatoren og tryk så på Enter.

Noteikon

Ved at trykke genvejstasterne Skift+ +F5, skifter du til indtastning af et sidetal. Når du trykker Enter, flytter markøren sig til den valgte side.


Støt os venligst!