Demote Outline Level with Subpoints

Sænker listen over listeafsnit, hvor markøren er placeret og dens underpunkter til det næste listeniveau. Der kan vælges flere listeafsnit. Sænker dispositionsniveauet på en kapiteloverskrift, hvor markøren er placeret og alle dens underoverskrifter til det næste dispositionsniveau. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på et listeafsnit eller en kapiteloverskrift.

Ikonet Sænk dispositionsniveauet med underpunkter

Sænk dispositionsniveauet med underpunkter

Støt os venligst!