Ingen liste

Fjerner nummerering eller punkttegn og listeindrykning i det aktuelle afsnit eller de valgte afsnit.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Format - Lists - No List.

From the context menu:

Choose Lists - No List.

From toolbars:

ikonet Ingen liste

Ingen liste

From the keyboard:

+ Shift + F12

From the sidebar:

On the Paragraph deck of the Properties panel, click on No List.


tip

For at bevare indrykningen, men fjerne punkttegn eller tal, placerer du markøren i begyndelsen af afsnittet og trykker på Tilbage-tasten.


Støt os venligst!