Tabel: fast

Hvis denne tilstand er aktiv, vil ændringer på en linje og/eller kolonne kun påvirke de tilstødende linjer eller kolonner.

ikonet Tabel: fast

Tabel: fast

Støt os venligst!