Indsætte titelside i dokumentet

Indsæt titelside i dit dokument.

Titelsider er sider i begyndelsen af et dokument som viser udgivelsesinformationer, såsom udgivelsens titel, forfatter mm. Disse sider har et forskelligt layout end sider i selve dokumentet, fordi de kan være uden sidenummerering, have et andet sidehoved eller sidefod og endda forskellige indstillinger for margin eller baggrund.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Titelside


Mange dokumenter, som breve og rapporter, har en første side som er forskellig fra de andre sider i dokumentet. For eksempel har første side af et firmabrev typisk et forskelligt brevhoved, eller den første side i en rapport kan være uden sidehoved eller sidefod, mens de andre sider har sådanne. Dette er nemt at opnå med LibreOffice Writer.

Sidehoved og sidefod, nummerering marginer og papirretning er nogen af de egenskaber der hører til sidetypografi. LibreOffice Writer lader dig indsætte en blank titelside hvorsomhelst i dit dokument, eller du kan formatere en eksisterende side som en titelside, ved at indsætte et linjeskift efterfulgt af en sidetypografi du vælger, eller ved at skifte sidetypografi ved cursorens position.

Noteikon

Bruger du standard (eller hvilkensomhelst anden) sidetypografi i dit dokument, kan du tilføje sidehoved/sidefod som du ønsker til din første side, ved at fravælge Samme indhold på første side muligheden på sidehoved/sidefod fanebladene i dialogen Sidetypografi, og derefter tilføje sidehoved/sidefod. Du kan derefter tilføje forskellig sidehoved/sidefod til andre sider i dokumentet.


For at konvertere første side i dokumentet til en titelside

 1. Placer markøren på første side,

 2. Fra menuen, vælg Formater - Titelside…

 3. Vælg Konverter eksisterende sider til titelsider

 4. Vælg typografien på titlesiden i Rediger sideegenskaber området

Noteikon

Som standard vælger LibreOffice sidetypografien Første side.


 1. Sæt indstillinger for at nulstille sidenummerering.

 2. Klik pĂĄ OK.

Dette vil ændre den nuværende sidetypografi til Første side og de følgende sider vil have typografien Standardtypografi.

For at indsætte en titelside hvorsomhelst i dokumentet

Placer cursoren hvor du ønsker at indsætte en ny titelside.

 1. Fra menuen, vælg Formater - Titelside.

 2. Vælg Indsæt nye titelsider

 3. Angiv antal titelsider der skal tilføjes og

 4. Angiv placering af titelsiden ved at angive dens sidenummer i spinboksen.

 5. Angiv indstillinger for at nulstille sidenummerering.

 6. Klik pĂĄ OK

Dette vil indsætte et sideskift og ændre den nuværende sidetypografi til Første side. De følgende sider vil have standardtypografi.

For at slette en titelside:

Du kan ikke slette en titelside. Du må ændre dens sidetypografi fra Første side, til den sidetypografi du ønsker.

 1. Placer cursoren på den side du ønsker at ændre typografien på

 2. Fra sidepanelet, vælg Indstillinger for sidepanel > Typografier og Formatering.

 3. Fra Typografier og formatering, klik pĂĄ ikonet Sidetypografier.

 4. Fra listen med typografier, vælg den sidetypografi du ønsker at tilknytte.

 5. Dobbeltklik pĂĄ den sidetypografi der skal tilknyttes.

Støt os venligst!