Typografiinspektør

Typografiinspektøren er placeret i Sidepanelet. Den viser alle typografiernes attributter (afsnit og tegn) og enhver direkte formatering i afsnittet og tegnet, hvor markøren er placeret. Disse oplysninger kan være nyttige, når du prøver at finde ud af, hvorfor en eller anden formatering i et dokument ser ud til at være ukorrekt eller inkonsistent.

Direkte formatering og typografiformatering

En typografi er et sæt formateringsattributter, der er grupperet og identificeret med et navn (typografinavnet). Når du anvender en typografi på et objekt, bliver det formateret med typografiens sæt af attributter. Flere objekter med af samme natur kan have den samme typografi. Når du ændrer en typografis formateringsattributter, ændrer alle objekter, der er forbundet med typografien, som en konsekvens også deres formateringsattributter i overenstemmelse dermed. Brug typografier til at formatere en stor mængde afsnit, celler og objekter ensartet samt til at administrere formateringen af dokumenter bedre.

Når du ikke bruger typografier og anvender formateringsattributter direkte på dele af teksten, kaldes det Direkte formatering (også kaldet manuel formatering). Formateringen er kun anvendt på det valgte område i dokumentet. Hvis dokumentet har flere afsnit, rammer eller nogen andre objekter, anvender du formateringen direkte på hvert objekt. Direkte formatering er tilgængelig med menuen Formatering og værktøjslinjen Formatering.

En direkte formateringsattribut, anvendt på et objekt, tilsidesætter den tilsvarende typografiattribut, der er anvendt på objektet.

For at tilgå denne kommando...

Åbn Sidepanelet og klik på ikonet Typografiinspektør

Ikonet Typografiinspektør

Ikonet Typografiinspektør i Sidepanelet

Tryk på +Alt+5


Panelet Typografiinspektør

Egenskaber

Afsnitstypografier: viser listen over afsnitstypografier, der er påført teksten ved markørens placering, ifølge typografihierarkiet, hvor den overordnede typografi vises oven over alle underordnede typografier.

Direkte afsnitsformatering: viser listen over afsnitsegenskaber, som er anvendt direkte på teksten ved markørens placering.

Tegntypografier: viser listen over de tegntypografier, der er anvendt på teksten ved markørens placering, ifølge hierarkiet, hvor den overordnede typografi vises oven over alle underordnede typografier.

Direkte tegnformatering: viser listen over tegnegenskaber, som er anvendt direkte på teksten ved markørens placering.

Værdier

Vis egenskabernes værdier

Anvendelse

Brug Typografiinspektøren til at afsløre formateringsproblemer i tekstdokumentet.

Hvis for eksempel afsnittets marginer er ændret af direkte formatering ved hjælp af linealerne, nedtones afsnitstypografiens marginegenskaber og marginens egenskaber vises i Typografiinspektøren under indførslen Direkte Afsnitsformatering.

Et andet eksempel, hvis tegntypografien Fremhævet-fremhæver et ord med gul baggrund, og brugeren fejlagtigt har overskrevet det ved at bruge en hvid baggrund, bliver attributten yellow-nedtonet og white oplistet under Direkte formatering i Typografiinspektøren. Typografiinspektøren viser kun de attributter som afviger fra den overordnede typografi (som Sædvanligvis er Standard-afsnitstypografi).

Nogle funktioner i Typografiinspektøren har kun interesse for avancerede brugere:

Støt os venligst!