Dispositionsfoldning

Skjul og vis alt indhold under overskrifter, herunder tekst, billeder, tabeller, rammer, former og tekstfelter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg ▸ LibreOffice Writer/Web) ▸ Vis og vælg afkrydsningsfeltet Vis dispositionsfoldningsknapper.

Åbn Navigator (F5) og vis elementet Overskrifter. Hold musen over en overskrift og åbn kontekstmenuen. Vælg undermenuen Dispositionsfoldning.


Brug denne funktionalitet til valgfrit at skjule og vise indhold under alle afsnit, som har et ikke-nul dispositionsniveau, sædvanligvis overskrifter. I storedokumenter lader den dig rulle hurtigt til det rigtige sted at redigere og læse.

Anvendelse af dispositionsfoldning med Navigator

Alle kommandoer til dispositionsfoldninger vises i Overskrift-elementernes kontekstmenu. Åbn en overskrifts kontekstmenu og vælg Dispositionsfoldning.

Ikonet Overskrift

Ikonet Overskrifter

Fold alle sammen

Skjuler alt indhold ved den valgte overskrift og dens underoverskrifter. Sidestillede dispositionsoverskrifter på samme niveau skjules ikke. Hvis anvendt på navigatores hoved-Overskriftselement, vises kun dokumentoverskrifter.

Fold alle ud

Indholdet i overskrifter og deres underoverskrifter vises på dokumentfladen. Hvis anvendt på hovedoverskriftens indførsel i navigatoren, vises dokumentet i fuld udtrækning.

Slå til/fra

Slår det valgte elements dispositionsfoldning til/fra.

Anvendelse af dispositionsfoldning med musen

Over en underskrift

Tryk på -tasten og placer musen over en overskrift. En pik venstre margen giver et synligt stikord.

Når markørens billede skifter til håndmarkør, er følgende kommandoer mulige:

Pile i venstre margin

Placer musen i den venstre margin ved siden af en overskrift. Der vises en pil, hvis der vises indhold.

Lagring af dokumentets dispositionsfoldnings-status

Dokumenter, der er gemt i Open Dokument-format (.odt), beholder den aktuelle indstilling af skjult og vist indhold på det tidspunkt, da kommandoen Gem blev udført.

note

Dokumentindholdet påvirkes ikke af foldningsinstillingerne.


Udskrift og eksport til PDF med indholdet i dispositionsfoldning

For at udskrive eller eksportere hele dokumentet, sætter du på forhånd dispositionsfoldning til Fold alle ud.

warning

Sammenfoldet dispositionsindhold bliver ikke udskrevet eller eksporteret til PDF.


Støt os venligst!