Vælg adresseliste

Marker adresselisten, som du vil bruge til brevfletning og klik så OK.

Tilføj

Vælg den databasefil der indeholder de adresser, som du vil bruge som en adresseliste. Hvis filen indeholder mere end én tabel, åbnes dialogen Vælg tabel.

Opret

Åbner dialogen Ny adresseliste, hvor du kan oprette en ny adresseliste.

Filter

Åbner dialogen Standardfilter, hvor du kan anvende filtre på adresselisten for at vise de modtagere, som du vil se.

Rediger

Åbner dialogen Ny adresseliste, hvor du kan redigere den valgte adresseliste.

Skift tabel

Åbner dialogen Vælg tabel, hvor du kan vælge en anden tabel til brug for brevfletning.

Støt os venligst!