Ny adresseliste

Indtast nye adresser eller rediger adresserne for brevfletningsdokumenter. Når du klikker på OK, spørger en dialog dig om den placering, hvor adresselisten skal gemmes.

Adresseinformation

Indtast eller rediger feltindholdet for hver brevfletningsmodtager.

Vis elementnummer

Klik på knapperne for at navigere gennem dataposterne eller indtast et datapostnummer for at vise en datapost.

Ny(t)

Føjer en ny tom datapost til adresselisten.

Slet

Sletter den valgte datapost.

Søg

Åbner dialogen Søg element. Du kan lade dialogen være åben, mens du rediger elementerne.

Tilpas

Åbner dialogen Tilpas adresseliste, hvor du kan omarrangere, omdøbe, tilføje og slette felter.

Støt os venligst!