Send flettet dokument som e-mail

Sender den flettede mail som e-mail-beskeder til alle eller nogle modtagere.

Indstillinger for e-mail

Til

Marker databasefeltet der indeholder modtagerens e-mailadresse.

Kopi til

Åbner dialogen Kopi til hvor du kan angive en eller flere CC eller BCC adresser.

Emne

Indtast emnelinjen for e-mail-beskederne.

Send som

Vælg format for e-mail-beskederne.

Noteikon

Tekst- og HTML-formater bliver sendt i hovedteksten af meddelelsen, hvorimod *.oot, *.doc og *.pdf formater bliver sendt som bilag.


Egenskaber

Åbner dialogen E-mail-meddelelse, hvor du kan indtaste e-mail-beskeden for de brevfletningsfiler, der er sendt som bilag.

Navn på bilaget

Viser navnet på bilaget

Send poster

Send alle dokumenter

Vælg for at sende e-mail til alle modtagere.

Fra

Vælger en række dataposter startende med dataposten i feltet Fra til og med dataposten i feltet Til.

Fra

Indtast nummeret på første datapost som skal inkluderes i brevfletningen.

Til

Indtast nummeret på den sidste datapost som skal inkluderes i brevfletningen.

Send dokumenter

Klik for at begynde afsendelse af e-mails.

Støt os venligst!