Brevfletningsguide - Tilpas layout

Angiver placeringen af adresseblokkene og starthilsenerne i dokumenterne.

Adresseblokplacering

Fra toppen

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem øverste sidekant og den øverste kant af adresseblokken.

Juster til tekst

Justerer rammen som indeholder adresseblokken til venstre sidemargen.

Fra venstre

Angiv den plads, der skal være mellem venstre kant af siden og den venstre kant af adresseblokken.

Placering af starthilsen

Opad

Flytter starthilsnen opad.

Nedad

Flytter starthilsnen nedad.

Forhåndsvisningsområde

Giver en forhåndsvisning af starthilsenens placering på siden.

Zoom

Vælg en forstørrelse for udskriftsvisningen.

Brug kommandoerne i genvejsmenuen for forhåndsvisningen til at flytte visningen opad og nedad.

Tryk på Afslut-knappen og brug Brevfletnings værktøjslinjen for at afslutte brevfletningsprocessen.

Støt os venligst!