Brevfletningsguide

Starter Brevguiden til oprettelse af standardbreve eller til afsendelse af e-mailbeskeder til flere modtagere.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Brevfletningsguide

Klik på ikonet Brevfletning på linjen Brevfletning:

Klik på ikonet Brevfletning på linjen Brevfletning:

Icon

Brevfletning


Før du starter brevfletningsguiden ønsker du måske at gennemgå hele brevfletningsprocessen:

Oprettelse af et formularbrev

Brevfletningsguide - Vælg startdokument

Angiv det dokument som du vil bruge som basis for brevfletningsdokumentet.

Brevfletningsguide - Vælg dokumenttype

Specificer den type brevfletningsdokument der skal oprettes.

Brevfletningsguide - Adresser

Angiv modtagerne af brevfletningsdokumentet og layoutet af adresseblokken.

Brevfletningsguide - Opret en starthilsen

Angiver egenskaberne for starthilsenen. Hvis brevfletningsdatabasen indeholder information om køn, kan du angive forskellige starthilsener, alt efter om du skriver til en kvinde eller en mand.

Brevfletningsguide - Tilpas layout

Angiver placeringen af adresseblokkene og starthilsenerne i dokumenterne.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Første trin: Brevfletningsguide - Startdokument.

Støt os venligst!