Placering (Listetypografier - Forældet)

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

For at tilgå denne kommando...


Niveau

Vælg de niveauer, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer, vælger du “1-10”.

note

LibreOffice Writer bruger de kontrolelementer til placering, der er vis her under åbning af dokumenter, som bruger en anden metode til placering og afstand. Om standard kontrolelementer se Placering (Listetypografier).


Placering og afstand

Indrykning

Indtast det pladsomfang, der skal stå blankt mellem den venstre margen (eller tekstobjektets venstre kant) og den venstre kan af nummereringsområdet. Hvis den aktuelle afsnitstypografi bruger en indrykning, lægges det omfang, du indtaster her, til indrykningen.

i relation til

Indrykker det aktuelle niveau i relation til det forrige niveau i listens hierarki.

Nummereringens bredde

Indtast bredden på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan være venstre, midt eller højre i dette område.

Justering af nummerering

Justerer nummererings symbolet til venstre, centreret eller til højre i nummereringsområdet. Placeringen kan live tilpasset for at opretholde minimumsafstanden.

note

Justering af nummerering påvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Indlæs/Gem

Gemmer eller indlæser et kapitel-nummereringsformat. Et gemt kapitel-nummereringsformat er tilgængeligt til indlæsning i andre tekstdokumenter.

note

Knappen Hent/Gem er kun tilgængelig til kapitelnummerering. Brug Listetypografier til at gemme formatering af sorterede eller usorterede lister.


Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Dette kontrolelement vises kun under ændring af en listetypografi.

Støt os venligst!