Placering (Listetypografier - Forældet)

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

For at tilgå denne kommando...


Niveau

Vælg de niveauer, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer, vælger du “1-10”.

note

LibreOffice Writer bruger de kontrolelementer til placering, der er vis her under åbning af dokumenter, som bruger en anden metode til placering og afstand. Om standard kontrolelementer se Placering (Listetypografier).


Placering og afstand

Indrykning

Indtast det pladsomfang, der skal stå blankt mellem den venstre margen (eller tekstobjektets venstre kant) og den venstre kan af nummereringsområdet. Hvis den aktuelle afsnitstypografi bruger en indrykning, lægges det omfang, du indtaster her, til indrykningen.

i relation til

Indrykker det aktuelle niveau i relation til det forrige niveau i listens hierarki.

Nummereringens bredde

Indtast bredden på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan være venstre, midt eller højre i dette område.

Alignment

Justerer nummererings symbolet til venstre, centreret eller til højre i nummereringsområdet. Placeringen kan live tilpasset for at opretholde minimumsafstanden.

note

Justering af nummerering påvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Indlæs/Gem

Saves or loads a numbering format for headings. Saved numbering formats are available to load into other text documents.

note

The Load/Save button is only available for heading numbering. Use List styles to save formatting for ordered or unordered lists.


Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Dette kontrolelement vises kun under ændring af en listetypografi.

Støt os venligst!