Placering (Listetypografier - afskrevet)

Indstiller indrykning, linjeafstand og justeringsmuligheder i punktopstillinger med tal eller tegn.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Tegn og nummerering - (fanebladet) Placering.


Niveau

Vælg det niveau, du vil ændre. For at anvende indstillingerne på alle niveauer vælger du "1-10". Under Kapitelnummerering kan der kun vælges et niveau ; eller brug "1-10" til anvende indstillingerne, bortset fra Afsnitstypografi, på alle niveauer.

note

LibreOffice Writer bruger de kontrolelementer til placering, der er vis her under åbning af dokumenter, som bruger en anden metode til placering og afstand. Om standard kontrolelementer se Placering (Listetypografier).


Placering og linjeafstand

Indrykning

Indtast det pladsomfang, der skal stå blankt mellem den venstre margen (eller tekstobjektets venstre kant) og den venstre kan af nummereringsområdet. Hvis den aktuelle afsnitstypografi bruger en indrykning, lægges det omfang, du indtaster her, til indrykningen.

i relation til

Indrykker det aktuelle niveau i relation til det forrige niveau i listens hierarki.

Nummereringens bredde

Indtast bredden på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan være venstre, midt eller højre i dette område.

Justering af nummerering

Justerer nummererings symbolet til venstre, centreret eller til højre i nummereringsområdet. Placeringen kan live tilpasset for at opretholde minimumsafstanden.

Noteikon

Justering af nummerering påvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Indlæs/Gem

Gemmer eller henter et kapitelnummereringsformat. Et gemt kapitelnummereringsformat er tilgængeligt for alle dokumenter.

Noteikon

Knappen Hent/Gem er kun tilgængelig til kapitelnummerering. Til listetypografier med numre eller tegn ændrer du afsnittenes nummereringsformat.


Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Dette kontrolelement vises kun, når du omformer en LIstetypografi.

Støt os venligst!