Placering (Listetypografier - Forældet)

Sætter indryknings-, afstands- og justerings-indstillinger i nummererede eller punkt-lister

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Punktlister og Nummererering - (fanebladet) Position.


Niveau

Vælg det niveauer, du vil ændre. For at overføre indstillingerne til alle niveauer vælger du "1-10". Under Kapitelnummerering kan der kun vælges et niveau, ellers brug "1-10" til at overføre indstillingerne, undtagen Afsnitstypografi til alle niveauer.

note

LibreOffice Writer bruger de kontrolelementer til placering, der er vis her under åbning af dokumenter, som bruger en anden metode til placering og afstand. Om standard kontrolelementer se Placering (Listetypografier).


Placering og afstand

Indrykning

Indtast det pladsomfang, der skal stå blankt mellem den venstre margen (eller tekstobjektets venstre kant) og den venstre kan af nummereringsområdet. Hvis den aktuelle afsnitstypografi bruger en indrykning, lægges det omfang, du indtaster her, til indrykningen.

i relation til

Indrykker det aktuelle niveau i relation til det forrige niveau i listens hierarki.

Nummereringens bredde

Indtast bredden på nummereringsområdet. Nummereringssymbolet kan være venstre, midt eller højre i dette område.

Justering af nummerering

Justerer nummererings symbolet til venstre, centreret eller til højre i nummereringsområdet. Placeringen kan live tilpasset for at opretholde minimumsafstanden.

note

Justering af nummerering påvirker ikke justeringen af afsnittet, kun selve nummereringssymbolerne.


Standard

Nulstiller indrykningen og afstanden til standardværdierne.

Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Indlæs/Gem

Gemmer eller henter et kapitelnummereringsformat. Et gemt kapitelnummereringsformat er tilgængeligt for alle tekstdokumenter.

Noteikon

Knappen Hent/Gem er kun tilgængelig til kapitelnummerering. Til nummererede eller punkt-listetypografier ændrer du afsnittenes nummereringstypografier.


Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Dette kontrolelement vises kun under ændring af en listetypografi.

Støt os venligst!