Line Numbering

Adds or removes and formats line numbers in the current document.

note

Linjenumre er ikke tilgængelige i HTML-format.


For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Linjenummerering (ikke for HTML-format)


To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

Aktiver nummerering

Tilføjer linjenumre i det aktuelle dokument.

Vis

Sæt egenskaberne for linjenummereringen.

Tegntypografi

Vælg typografi til linjenumrene.

Format

Vælg den nummereringstypografi, du vil bruge.

Placering

Vælg hvor linjenumrene skal stå.

Afstand

Vælg afstand mellem linjenumre og tekst.

Interval

Vælg område for linjenummereringen.

Skilletegn

Du kan indtaste et skilletegn, der skal vises mellem linjenumrene, hvis tællerintervallet er mere end ét.

Tekst

Indtast tekst som skal bruges som skilletegn.

Alle

Indtast antallet af linjer mellem skillemærkerne.

note

Skilletegn bliver kun vist i linjer, som ikke er nummereret.


Tæl

Specificer, om tomme afsnit eller linjer i rammer skal med i linjetællingen.

Tomme linjer

Medtager tomme afsnit i linjetællingen.

Linjer i rammer

Tilføjer linjetal til tekst i rammer. Nummereringen starter forfra i hver ramme og indgår ikke i linjetællingen i dokumentets hovedtekstområde. I kædede rammer, bliver nummereringen ikke startet forfra.

Start forfra på hver ny side

Genstarter linjenummerering i toppen af hver side i dokumentet.

Støt os venligst!