Linjenummerering

Tilføjer eller fjerner og formaterer linjetallene i det aktuelle dokument. For at udelukke et afsnit fra linjenummereringen, klikker du på afsnittet, vælger du Formater - Afsnit, klikker på fanebladet Disposition og nummerering, og rydder så afkrydsningsfeltet Inkluder dette afsnit i linjenummerering. Du kan kan også udelukke en afsnitstypografi fra linjenummerering.

note

Linjenumre er ikke tilgængelige i HTML-format.


For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Linjenummerering (ikke for HTML-format)


Aktiver nummerering

Tilføjer linjenumre i det aktuelle dokument.

Vis

Sæt egenskaberne for linjenummereringen.

Tegntypografi

Vælg typografi til linjenumrene.

Format

Vælg den nummereringstypografi, du vil bruge.

Placering

Vælg hvor linjenumrene skal stå.

Afstand

Vælg afstand mellem linjenumre og tekst.

Interval

Vælg område for linjenummereringen.

Skilletegn

Du kan indtaste et skilletegn, der skal vises mellem linjenumrene, hvis tællerintervallet er mere end ét.

Tekst

Indtast tekst som skal bruges som skilletegn.

Alle

Indtast antallet af linjer mellem skillemærkerne.

note

Skilletegn bliver kun vist i linjer, som ikke er nummereret.


Tæl

Specificer, om tomme afsnit eller linjer i rammer skal med i linjetællingen.

Tomme linjer

Medtager tomme afsnit i linjetællingen.

Linjer i rammer

Tilføjer linjetal til tekst i rammer. Nummereringen starter forfra i hver ramme og indgår ikke i linjetællingen i dokumentets hovedtekstområde. I kædede rammer, bliver nummereringen ikke startet forfra.

Start forfra pĂĄ hver ny side

Genstarter linjenummerering i toppen af hver side i dokumentet.

Støt os venligst!