Aktuelle indeks

Opdaterer det aktuelle indeks. Det aktuelle indeks er det, som indeholder markøren.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Opdater - Aktuelt indeks


Du kan også højreklikke i et indeks eller en indholdsfortegnelse og så vælge Opdater indeks/oversigt. Følgende kommandoer er også tilgængelig i genvejsmenuen:

Rediger Indeks eller Indholdsfortegnelse

Redigerer det aktuelle indeks eller den aktuelle oversigt.

Slet indeks eller indholdsfortegnelse

Slette det aktuelle indeks eller den aktuelle oversigt.

Støt os venligst!