Sort

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Table - Sort.

From the tabbed interface:

Choose Table - Sort.

On the Table menu of the Table tab, choose Sort.

From toolbars:

Icon Sort

Sort


Sorteringskriterier

Nøgle 1 til 3

Specificerer flere sorteringskriterier. Du kan også kombinere sorteringsnøgler.

Kolonne 1 til 3

Indtast det antal kolonner i tabellen, som du vil bruge i sortering.

Nøgletype 1 til 3

Indtast dine sorteringsvalg.

Rækkefølge

Stigende

Sorterer i stigende rækkefølge (for eksempel 1, 2, 3 eller a, b, c).

Faldende

Sorterer i faldende rækkefølge (for eksempel 9, 8, 7 eller z, y, x).

Retning

Kolonner

Sorterer kolonnerne i tabellen efter de aktuelle sorteringsindstillinger.

Rækker

Sorterer rækkerne i tabellen eller afsnittene i markeringen ifølge de aktuelle sorteringsindstillinger.

Skilletegn

Afsnit er adskilt af kontroltegnsmarkeringer. Du kan også angive, at tabulatorer eller tegn opfører sig som skilletegn, når du sorterer afsnit.

Tabulatorer

Vælg denne indstilling, hvis de markerede afsnit svarer til en liste adskilt af tabulatorer.

Tegn

Indtast det tegn, som du vil benytte som skilletegn i det valgte område. Ved hjælp af skilletegnet kan LibreOffice bestemme placeringen af sorteringsnøglen i det markerede afsnit.

Marker

Åbner dialogen Specialtegn, hvor du kan vælge tegnet, som du vil benytte som skilletegn.

Sprog

Vælg sproget, som definerer sorteringsreglerne. Nogle sprog sorterer specialtegn anderledes end andre sprog.

STORE og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver når du sorterer en tabel. For asiatiske sprog gælder specielle regler.

note

For Asiatiske sprog, vælg STORE/små bogstaver for at anvende multi-niveau tolerance. I multi-niveau tolerance sammenlignes først den enkle form af elementerne (store/små bogstaver og accenter ignoreres). Hvis de er ens, sammenlignes også accenter. Hvis de stadig er ens, sammenlignes de også på bredden af tegnene, om bogstaver er store eller små og på forskelle i japansk Kana.


Støt os venligst!