Fodnoteindstillinger

Specificerer formateringen af fodnoter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Fodnoter og slutnoter - Fodnoter


Noteikon

For at sætte flere indstillinger af fodnoter vælger du formater - Sidetypografi og klikker på fanebladet Fodnoter.


Automatisk nummerering

Nummerering

Marker den nummereringstypografi, du vil bruge.

Markering

Beskrivelse

A, B, Kumulativ

Store bogstaver

A, B, Kumulativ

SmĂĄ bogstaver

I, II, III

Romertal tal (store bogstaver)

i, ii, iii

Romertal tal (smĂĄ bogstaver)

1, 2, 3

Arabertal

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med store bogstaver. Efter de første 26 elementer, genstarter nummereringen med "AA".

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med små bogstaver. Efter de første 26 elementer, genstarter nummereringen med "aa".


Punkttegn

Vælg blandt mulighederne for nummerering af fodnoter.

Indstilling

Betydning

Per side

Genstarter nummereringen af fodnoter øverst på hver side. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Sidens slutning er markeret i området Placering.

Per kapitel

Starter nummereringen af fodnoter forfra i begyndelsen af hver kapitel.

Per dokument

Nummererer fodnoterne i dokumentet sekventielt.


Begynd med

Indtast nummeret på den første fodnote i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte "For hvert dokument" i feltet Optælling.

Foran

Indtast den tekst, som du vil vise foran fodnotetallet i noteteksten. For eksempel, indtast "Til " for at vise "Til 1".

Efter

Indtast den tekst, som du vil vise efter fodnotetallet i noteteksten. Skriv for eksempel, ")" for at vise "1)".

Tipikon

Fodnotenumre venstrestilles som standard i fodnoteområdet. For at højrestille fodnotenumre skal afsnitstypografien Fodnote først redigeres. Tryk F11 for at åbne dialogen Typografier og formatering. Højreklik på Fodnote i listen med afsnitstypografier for at få kontekstmenuen, og vælg Modificer. Gå til fanen Indrykning og afstand og sæt indrykning til 0 før og efter tekst, også for første linje. På fanen Tabulatorer oprettes en højretabulator ved 12 pt og en venstretabulator ved 14 pt. I dialogenIndstillinger for fodnoter og slutnoter angives \t i indtastningsboksene Før og Efter.


Placering

Sidens slutning

Viser fodnoter i bunden af siden.

Dokumentets slutning

Viser fodnoter som slutnoter i slutningen af dokumentet.

Typografier

Tildel en afsnitstypografi til fodnoterne, for at sikre et ensartet udseende af fodnoterne i dit dokument.

Afsnit

Marker afsnitstypografi til fodnoteteksten. Der kan kun vælges specialtypografier,

Side

Vælg sidetypografi til fodnoterne.

Noteikon

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Dokumentets slutning er markeret i området Placering.


Tegntypografier

Du kan tildele typografier til fodnoteankre og -tekst. Du kan bruge de foruddefinerede fodnotetypografier eller bruge en anden typografi.

TekstomrĂĄde

Vælg teksttypografi til fodnoteankrene i tekstdelen af dit dokument.

FodnoteomrĂĄde

Vælg teksttypografi til fodnotenumrene i fodnoteområdet.

Henvisningstekst for flersidede fodnoter

Slut pĂĄ fodnote

Indtast den tekst, som du vil vise, når fodnoterne fortsætter på den næste side, for eksempel, "Fortsat på side ". LibreOffice Writer indsætter automatisk nummeret på den følgende side.

På næste side

Indtast den tekst, som du vil vise på siden, hvor fodnoterne fortsætter, for eksempel, "Fortsat fra side ". LibreOffice Writer indsætter automatisk nummeret på den foregående side.

Støt os venligst!