Fodnoteindstillinger

Specificerer formateringen af fodnoter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Fodnoter og slutnoter - Fodnoter


note

For at sætte flere indstillinger af fodnoter vælger du formater - Sidetypografi og klikker på fanebladet Fodnoter.


Automatisk nummerering

Nummerering

Vælg det nummereringsskema, du ønsker at bruge.

Markering

Beskrivelse

1, 2, 3

Arabertal

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Romertal tal (store bogstaver)

i, ii, iii

Romertal tal (smĂĄ bogstaver)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Punkttegn

Vælg blandt mulighederne for nummerering af fodnoter.

Indstilling

Betydning

Per side

Genstarter nummereringen af fodnoter øverst på hver side. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Sidens slutning er markeret i området Placering.

Per kapitel

Starter nummereringen af fodnoter forfra i begyndelsen af hver kapitel.

Per dokument

Nummererer fodnoterne i dokumentet sekventielt.


Foran

Indtast den tekst, som du vil vise foran fodnotetallet i noteteksten. For eksempel, indtast "Til " for at vise "Til 1".

Efter

Indtast den tekst, som du vil vise efter fodnotetallet i noteteksten. Skriv for eksempel, ")" for at vise "1)".

tip

Fodnotenumre er som standard venstrejustereret i fodnote-arealet. Ved højrejusterede fodnoter redigerer du først afsnitstypografien Fodnote. Tryk på for at åbne dialogen Typografier og vælg Fodnote på listen over afsnitstypografier. Åbn kontekstmenuen med et højreklik og vælg Modificer. Gå til fanebladet Indrykninger og afstand og sæt indrykningen til 0 før og efter afsnittet, første line medregnet. På fanebladet Tabulatorer opretter du en tabulatorstop af typen Højre på 12 pkt og en tabulator af typen Venstre på 14 pkt. I dialogen Fodnote/Slutnote-indstillinger indtaster du så \t i Før and Efter.


Begynd med

Indtast nummeret på den første fodnote i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte "For hvert dokument" i feltet Optælling.

Placering

Sidens slutning

Viser fodnoter i bunden af siden.

Dokumentets slutning

Viser fodnoter som slutnoter i slutningen af dokumentet.

Typografier

For at sikre et ensartet udseende af fodnoterne i dit dokument tildeler du fodnote-teksten en afsnitstypografi og tildeler fodnotens anker-tal og nummeret i fodnoteomrĂĄdet en tegntypografi.

Afsnit

Marker afsnitstypografi til fodnoteteksten. Der kan kun vælges specialtypografier,

Side

Vælg sidetypografi til fodnoterne.

Noteikon

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Dokumentets slutning er markeret i området Placering.


TekstomrĂĄde

Vælg teksttypografi til fodnoteankrene i tekstdelen af dit dokument.

FodnoteomrĂĄde

Vælg teksttypografi til fodnotenumrene i fodnoteområdet.

Henvisningstekst for flersidede fodnoter

Slut pĂĄ fodnote

Indtast den tekst, som du vil vise, når fodnoterne fortsætter på den næste side, for eksempel, "Fortsat på side ". LibreOffice Writer indsætter automatisk nummeret på den følgende side.

På næste side

Indtast den tekst, som du vil vise på siden, hvor fodnoterne fortsætter, for eksempel, "Fortsat fra side ". LibreOffice Writer indsætter automatisk nummeret på den foregående side.

Støt os venligst!