Nummerering

Specificerer talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Kapitelnummerering - Nummerering


Niveau

Klik på det dispositionsniveau, du vil ændre og angiver nummereringsindstillingerne på det niveau. For at anvende nummereringsindstillingerne, ud over afsnitstypografier, på alle niveauer klikker du på "1-10".

Nummerering

Specificer formateringen på det markerede dispositionsniveau.

Afsnitstypografi

Vælg den afsnitstypografi, som du vil tildele til det valgte dispositionsniveau. Hvis du klikker på "Ingen", er det valgte dispositionsniveau ikke defineret.

Tal

Vælg det nummereringsskema, du vil anvende på det valgte dispositionsniveau.

Valg

Beskrivelse

1, 2, 3, ...

Arabertal

A, B, C, ...

Store bogstaver

a, b, c, ...

Små bogstaver

I, II, III, ...

Romertal (store)

i, ii, iii, ...

Romertal (små)

A,... AA,... AAA,...

Alfabetisk nummerering med identiske store bogstaver, hvor antal af bogstaver angiver kapitelniveau. For eksempel er det andet tal på niveau tre "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Alfabetisk nummerering med identiske små bogstaver, hvor antal bogstaver angiver kapitelniveau. For eksempel er det tredje tal på niveau to "cc".

Ingen

Intet nummereringssymbol. Kun tegnet eller symbolet, der er defineret i feltet Skilletegn vises i begyndelsen af den nummererede linje.


Tegntypografi

Vælg tegntypografi til nummereringstegn.

Vis underniveauer

Vælg antal niveauer i dispositionen som skal inkluderes i kapitelnummereringen. Vælg for eksempel "3" for at vise tre niveauer af kapitelnummereringen: 1.1.1

Skilletegn Foran

Indtast den tekst, som du vil vise før kapitelnummeret. Skriv for eksempel "Kapitel " for at få "Kapitel 1".

Skilletegn Efter

Indtast den tekst, som du vil vise efter kapitelnummeret. Skriv for eksempel et punktum (.) for at få "1."

Begynd med

Indtast det tal som du vil genstarte kapitelnummereringen med.

Støt os venligst!