Kapitelnummerering

Angiver talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Kapitelnummerering


Kapitelnummerering er forbundet med afsnitstypografier. Som standard bliver afsnitstypografier "Overskrift"(1-10) tildelt til den tilsvarende kapitel-og dispositionniveauer (1-10). Hvis du vil, kan du tildele forskellige afsnitstypografier til dispositionsniveauet.

Tipikon

Hvis du ønsker nummererede overskrifter, kan du bruge menukommandoen Funktioner - Kapitelnummerering til at tildele en nummerering til en afsnitstypografi. Undlad at bruge ikonet Nummerering på værktøjslinjen Formatering.


Noteikon

For at fremhæve skærmvisningen af kapitel-og dispositionsnumre kan du vælge Vis - Feltskygger.


Nummerering

Specificerer talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

Placering

Sætter indryknings-, afstands- og justerings-indstillinger i nummererede eller punkt-lister

Indlæs/Gem

Gemmer eller henter et kapitelnummereringsformat. Et gemt kapitelnummereringsformat er tilgængeligt for alle tekstdokumenter.

Noteikon

Knappen Hent/Gem er kun tilgængelig til kapitelnummerering. Til nummererede eller punkt-listetypografier ændrer du afsnittenes nummereringstypografier.


Unavngivet 1 - 9

Marker den foruddefinerede nummereringstypografi, som du ønsker at tildele til det markerede dispositionsniveau.

Gem som

Åbner en dialog, hvor du kan gemme de nuværende indstillinger for det markerede kapitel-og dispositionsniveau. Du kan så indlæse disse indstillinger fra et andet dokument.

Gem som

Klik pĂĄ en nummereringstypografi i listen, og indtast sĂĄ et navn pĂĄ typografien. Tallene svarer til dispositionsniveauet som typografierne er tildelt til.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!