Orddeling

Indsætter bindestreg i ord der er for lange til at kunne være på linjen. LibreOffice søger i dookumentet og foreslår orddeling som du kan godkende eller afvise. Hvis du har markeret tekst vil dialogen for orddeling kun virke på den markerede tekst. Hvis der ikke er markeret tekst, virker den på hele dokumentet.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Sprog - Orddeling


Orddeling

Hvis du vil slå automatisk orddeling til for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit, så vælg Formater - Afsnit og klik derefter på fanen Tekstforløb. Du kan også knytte automatisk orddeling til en afsnitstypografi. I tekst hvor automatisk orddeling er aktiveret, vil dialogen Orddeling ikke finde ord at dele.

Når LibreOffice finder et ord som kræver orddeling, skal du gøre et af følgende:

Tipikon

For at udelukke afsnit fra den automatiske orddeling, marker afsnittene, vælg Formater - Afsnit, klik på fanebladet Tekstforløb, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Automatisk i området Orddeling.


Noteikon

For at slå forslagsdialogerne for orddeling fra og altid dele ord automatisk, vælger du - Sprogindstillinger - Skrivehjælp og markerer afkrydsningsfeltet Del ord uden forespørgsel.


For at indtaste en bindestreg manuelt, klik i ordet hvor du vil tilføje bindestregen, og tryk så+Minustegn (-).

For at indsætte en hård (beskyttet) bindestreg direkte i dokumentet, klikker du i ordet, som du vil dele, og trykker så på Skift++Minustegn (-).

For at skjule bløde bindestreger, vælg - LibreOffice Writer - Formateringshjælp, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Brugerdefinerede ordelinger.

Ord

Ord

Viser orddelingsforslagene for det valgte ord.

Venstre / Pil mod højre

Angiv bindestregens placering. Denne indstilling findes kun, hvis der vises mere end ét orddelingsforslag.

Næste

Ignorerer orddelingsforslag og finder det næste ord, der skal deles.

Del ord

Indsætter bindestregen på det viste sted.

Fjern

Fjerner den aktuelle bindestreg fra det viste ord.

Orddeling

Støt os venligst!