Hyphenation

Inserts hyphens in words that are too long to fit at the end of a line.

LibreOffice searches the document and suggests hyphenation that you can accept or reject. If text is selected, the Hyphenation dialog works on the selected text only. If no text is selected, the Hyphenation dialog works on the whole document.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Sprog - Orddeling

On the Tools bar, click

Icon Hyphenation

Hyphenation


Orddeling

Hvis du vil slå automatisk orddeling til for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit, så vælg Formater - Afsnit og klik derefter på fanen Tekstforløb. Du kan også knytte automatisk orddeling til en afsnitstypografi. I tekst hvor automatisk orddeling er aktiveret, vil dialogen Orddeling ikke finde ord at dele.

Når LibreOffice finder et ord som kræver orddeling, skal du gøre et af følgende:

tip

For at udelukke afsnit fra den automatiske orddeling, marker afsnittene, vælg Formater - Afsnit, klik på fanebladet Tekstforløb, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Automatisk i området Orddeling.


note

To disable the Hyphenation dialog and always hyphenate automatically, choose - Languages and Locales - Writing Aids, and select the Hyphenate without inquiry check box.


For at indtaste en bindestreg manuelt, klik i ordet hvor du vil tilføje bindestregen, og tryk så+Minustegn (-).

For at indsætte en hård (beskyttet) bindestreg direkte i dokumentet, klikker du i ordet, som du vil dele, og trykker så på Skift++Minustegn (-).

For at skjule bløde bindestreger, vælg - LibreOffice Writer - Formateringshjælp, og ryd derefter afkrydsningsfeltet Brugerdefinerede ordelinger.

Ord

Ord

Viser orddelingsforslagene for det valgte ord.

Venstre / Pil mod højre

Angiv bindestregens placering. Denne indstilling findes kun, hvis der vises mere end ét orddelingsforslag.

Næste

Ignorerer orddelingsforslag og finder det næste ord, der skal deles.

Del ord

Indsætter bindestregen på det viste sted.

Fjern

Fjerner den aktuelle bindestreg fra det viste ord.

Støt os venligst!