Indlæs typografier

Importerer formateringstypografier fra et andet dokument eler skavelon til det aktuelle dokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Typografier - Hent typografier fra skabelon

I vinduet Typografier langklikker du på ikonet Typografi-handlinger øverst til højre. Vælg Indlæs typografier fra skabelon på undermenuen.

Forskellige måder at åbne vinduet Typografier på:

  • Tryk på

  • Vælg Vis ▸ Typografier

  • Vælg Typografier ▸ Håndter typografier


Kategorier

Lister de tilgængelige skabelonkategorier. Klik en kategori for at vise dets indhold i listen Skabeloner.

Skabeloner

Opremser de tilgængelige skabeloner til den valgte kategori.

Afsnit og tegn

Indlæser afsnits- og tegntypografierne fra det valgte dokument til det aktuelle dokument.

Ramme

Indlæser rammetypografierne fra det valgte dokument til det aktuelle dokument.

Side

Indlæser sidetypografierne fra det valgte dokument til det aktuelle dokument.

Liste

Indlæser nummereringstypografierne fra det valgte dokument til det aktuelle dokument.

Overskriv

Erstatter typografier i det aktuelle dokument, der har samme navn som de typografier, du indlæser. Der gives ingen advarsler.

note

Udelukkende anvendte og ændrede typografier indlæses fra et dokument eller skabelon. Typografier, der vises i sidepanelet, kan ikke bruges som vejledning.


Fra fil

Find filen, der indeholder de typografier, som du vil indlæse, og klik så på Åbn.

tip

For at gemme typografier fra et dokument som skabelon bruger du Fra fil til at hente typografierne ind i et tomt dokument og vælger dernæst Filer ▸ Skabeloner ▸ Gem som skabelon.


Støt os venligst!