Mens du taster

Formaterer automatisk dokumentet, mens du taster. For at sætte formateringsindstillinger vælger du Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Indstillinger og klikker så på fanebladet Indstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Under skrivning.


Du kan bruge Autokorrektur for at formatere tekstdokumenter og simple ASCII tekstfiler, men ikke tegn, som du har formateret manuelt. Automatisk ordfuldførelse forekommer kun efter, at du skriver et ord for anden gang i et dokument.

tip

For at fortryde den seneste Autokorrektur-handling skal du vælge Rediger -Fortryd.


Når du anvender automatiske formater, gælder denne regel:

Autokorrektur af overskrifter

Et afsnit er formateret som en overskrift, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. afsnit begynder med et Stort bogstave

  2. afsnittet ikke slutter med et punktum

  3. der er et tomt afsnit over og under afsnittet

Autokorrektur af skillelinjer

If you type three or more hyphens (---) or certain other characters in a row and then press Enter, the paragraph is replaced by a horizontal line as wide as the page. The line is actually the lower border of the preceding paragraph. The bottom padding of such a paragraph will be set to 0.75 mm. The following rules apply:

  1. Three hyphens (-) yield a single line (0.05 pt thick).

  2. Three underscores (_) yield a single line (0.75 pt thick).

  3. Three equal signs (=) yield a thin double line (0.75 pt thick).

  4. Three asterisk signs (*) yield a thick/thin double line (2.25 pt thick).

  5. Three tilde signs (~) yield a thin/thick double line (2.25 pt thick).

  6. Three hash signs (#) yield a medium double line (1.5 pt thick).

Støt os venligst!