Mens du taster

Formaterer automatisk dokumentet, mens du taster. For at sætte formateringsindstillinger vælger du Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Indstillinger og klikker så på fanebladet Indstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Under skrivning.


Du kan bruge Autokorrektur for at formatere tekstdokumenter og simple ASCII tekstfiler, men ikke tegn, som du har formateret manuelt. Automatisk ordfuldførelse forekommer kun efter, at du skriver et ord for anden gang i et dokument.

tip

For at fortryde den seneste Autokorrektur-handling skal du vælge Rediger -Fortryd.


Når du anvender automatiske formater, gælder denne regel:

Autokorrektur af overskrifter

Et afsnit er formateret som en overskrift, når følgende betingelser er opfyldt:

  1. afsnit begynder med et Stort bogstave

  2. afsnittet ikke slutter med et punktum

  3. der er et tomt afsnit over og under afsnittet

Autokorrektur af skillelinjer

Hvis du taster tre eller flere bindestreger (---), understregninger (___) eller lighedstegn (===) og dernæst trykker på Enter, erstattes afsnittet med en vandret linje i hele sidens bredde. Linje er faktisk det foregående afsnits underkant. Der gælder disse regler:

  1. Tre bindestreger (-) giver en enkelt lin (0,05 punkt tyk, afstand 0,75 mm).

  2. Tre understregninger (_) giver en enkelt linje (1 punkt tyk, afstand 0,75 mm).

  3. Tre lighedstegn (=) giver en dobbelt linje (1,10 punkt tyk, afstand 0,75 mm).

Støt os venligst!