Betingelse

Definer betingelser for betingede typografier her.

For at tilgå denne kommando...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Vælg Vis ▸ Typografier (). Højreklik på en vilkårlig afsnitstypografi. Vælg Ny ▸ (fanebladet) Betingelse.


Betingede typografier er afsnitstypografier, som har forskellige egenskaber afhængigt af sammenhængen. Når de først er defineret, kan du ikke skifte de betingede egenskaber for en betinget typografi.

LibreOffice påfører afsnitsegenskaberne for betingede typografier som følger (de fede termer svarende til titlerne på dialogfelter): Hvis et afsnit formateret med en betinget typografi er i en sammenhæng, som har en anvendt typografi forbundet til sig, anvendes afsnitstypografien fra denne betingelse. Hvis ingen typografi er forbundet med sammenhængen, anvendes attributterne, der er defineret i den betingede typografi. Følgende eksempel illustrerer denne sammenhæng:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Definer en ny afsnitstypografi ved at vælge Nyt i Typografier og formatering vinduet, og udvælg alle afsnitsegenskaberne som du ønsker i dit forretningsbrev fra Afsnitstypografi dialogen. Navngiv denne typografi "Forretningsbrev".

  3. Klik på fanebladet Betingelse og vælg feltet Betinget typografi for at definere den nye afsnitstypografi som en betinget typografi.

  4. I Kontekst, skal du markere sidehovedelementet og vælge den ønskede typografi til sidehovedet i dit forretningsbrev under Afsnitstypografier, for eksempel standardafsnitstypografien "Sidehoved". Du kan også vælge din egen typografi.

  5. Du kan føje afsnitstypografien til konteksten ved at dobbeltklikke på det valgte element i rullelisten Afsnitstypografier eller ved at bruge Anvend.

  6. Klik OK for at lukke afsnitstypografidialogen og derefter formatere alle afsnit i dit forretningsbrev, inklusiv sidehovedet, med den nye betingede afsnitstypografi: "Forretningsbrev". (Når du klikker i sidehovedet, kan du have brug for at få vist Alle typografier eller Brugerdefinerede typografier i typografilisten for at anvende den nye forretningsbrevstypografi.)

Sidehovedteksten har nu de attributter, som du angav i afsnitstypografien Sidehoved, mens de andre dele af dokumentet har de attributter, der er defineret i den betingede afsnitstypografi Forretningsbrev.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Afsnitstypografien, der anvendes til sammenhængen, bruges, når du eksporterer til andre formater (RTF, HTML, og så videre).

Betinget typografi

Afkryds dette felt for at angive en ny typografi som en betinget typografi.

Kontekst

Her kan du se LibreOffices foruddefinerede kontekst, herunder dispositioneniveau 1 til 10, listeniveauer 1 til 10, tabelhoved, tabelindhold, sektion, kant, fodnote, sideoverskrifter, sidehoved og sidefod.

Anvendte typografier

Her du kan se listen over alle afsnitstypografier, der er anvendt i en sammenhæng.

Afsnitstypografier

En liste over alle afsnitstypografier som kan blive tildelt til en sammenhæng er indeholdt i rullelisten.

Typografigrupper

Disse typografigrupper kan du vise i vinduet Typografier og formatering.

Navn

Betydning

Automatisk

Viser typografier passende til den aktuelle sammenhæng.

Alle typografier

Viser alle typografier i den aktive typografikategori.

Anvendte typografier

Viser typografierne (i valgte kategori), der er anvendt i det aktuelle dokument.

Brugerdefinerede typografier

Viser alle brugerdefinerede typografier i den valgte typografikategori.

Tegntypografier

Viser typografier for tekst.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Listetypografier

Viser formateringstypografier for ordnede eller uordnede lister.

Indekstypografier

Viser typografier for indekser.

Specialtypografier

Viser typografier for sidehoveder, sidefødder, fodnoter, slutnoter, tabeller og billedtekster.

HTML-typografier

Viser en liste med typografier for HTML-dokumenter.

Betingede typografier

Viser brugerdefinerede betingede typografier.

Hierarkisk

Viser typografierne i den valgte kategori i en hierarkisk liste. For at se typografierne i et underniveau, klik på plustegnet (+) ved siden af underniveauets navn.


Fjern

Klik her for at fjerne den aktuelle kontekst der er tildelt til den valgte typografi.

Tildel

Klik på Anvend for at anvende den markerede Afsnitstypografi på den definerede kontekst.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!