Listetypografi

Her kan du oprette en Listetypografi. Listetypografier er organiseret i vinduet Typografier.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis ▸ Typografier () - åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Listetypografier).


Når der oprettes en Listetypografi, tildeles den et navn. Listetypografien kan anvendes på afsnit eller knyttes til en afsnitstypografi i sektionen Anvend listetypografi på fanebladet Disposition og nummerering.

Sorterede lister og usorterede lister, der er oprettet i dialogen Punkttegn og nummerering eller med ikonerne Skift sorteret liste og Skift usorteret liste på værktøjslinjen Formater med direkte formatering. De er ikke listetypografier.

Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Usorteret

Viser forskellige punkttegnstyper, du kan anvende på en liste.

Sorteret

Viser forskellige nummereringsskemaer, du kan anvende.

Kontur

Viser de forskellige formater, du kan anvende på en hierarkisk liste. LibreOffice understøtter op til ni dispositionsniveauer i et listehierarki.

Billede

Viser de forskellige grafiske element, du kan bruge som punkttegn i en usorteret liste.

Placering

Sæt indryknings-, afstands- og justeringsindstillinger til nummereringssymboler, såsom tal eller punkttegn, i sorterede eller usorterede lister.

Tilpas

Sætter formateringsindstillingerne for sorterede og usorterede lister. Hvis du vil, kan du anvende formatering på individuelle niveauer i listehierarkiet.

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier på det aktuelle faneblad tilbage til de værdier, der var gældende, da dialogen blev åbnet. Hvis Anvend bruges, før dialogen lukkes, nulstilles værdierne til dem efter den sidste brug af Anvend.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Annuller

Lukker dialogen og forkaster ændringer på alle faneblade. Hvis Anvend blev brugt, forkastes ændringer efter den sidste brug af Anvend.

Støt os venligst!