Tegntypografi

Tegntypografier giver adgang til at tilpasse formateringen af de enkelte tegn. Brug tegntypografier til at ændre et tegns, et ords eller en udvalgt del af et afsnits typografiegenskaber. Når du anvender en tegntypografi på en markering af teksten, tilsidesætter tegntypografiens egenskaber de tilsvarende afsnitstypografiers egenskaber.

Hvis du eksempelvis anvender en tegntypografi med en skriftstørrelse på 15 punkt på et udsnit af et afsnit med en tegnstørrelse på 12 punkt, sættes udsnittet til 15 punkt, mens resten af afsnittet beholder sin 12 punkts skriftstørrelse.

note

Ingen tegntypografi er faktiske den aktuelle afsnitsstypografis tegnsæts tegnegenskaber. Vælg Ingen tegntypografi for at nulstille tegnegenskaberne i markeringen til afsnitstyupografiens. Du kan ikke tilpasse Ingen tegntypografi.


For at tilgĂĄ denne kommando...

  1. Vælg Vis ▸ Typografier eller Typografier - Håndter typografier () for at åbne dækket Typografier.

  2. Klik på ikonet Tegntypografier øverst på dækket og vælg så en tegntypografi.

  3. Højreklik for at åbne kontekstmenuen og vælgModificer/Ny.

ikonet Tegntypografi

ikonet Tegntypografi


note

Direkte formatering tilsidesætter enhver formatering, der leveres af en tegntypografi. For at fjerne direkte formatering fra et udsnit bruger du Formater ▸ Ryd direkte formatering (+M).


Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

note

Brug afsnittet Indhold i hĂĄndteringen for at se tegntypografiens egenskaber.


Angiv den formatering og skrifttype, som du vil anvende.

Skrifteffekter

Vælg de skrifteffekter du ønsker at bruge.

Vælg tegnenes placering, størrelse, rotation og afstand.

Asiatisk layout

Sætter indstillingerne for dobbeltlinjeskrivning i asiatiske sprog. Marker tegnene i din tekst, og vælg så denne kommando.

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Fremhævning

Anvender den aktuelle fremhævningsfarve på tekstmarkeringen.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier på det aktuelle faneblad tilbage til de værdier, der var gældende, da dialogen blev åbnet. Hvis Anvend bruges, før dialogen lukkes, nulstilles værdierne til dem efter den sidste brug af Anvend.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Nulstil til ophav

Det aktuelle faneblads værdier sættes til dem, der findes på det tilsvarende faneblad i den typografi, der er angivet i "Nedarv fra" under Administration. I alle tilfælde, også når "Nedarv fra" er "- Ingen -", fjernes aktuelle værdier, der er angivet under "Indeholder".

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Annuller

Lukker dialogen og forkaster ændringer på alle faneblade. Hvis Anvend blev brugt, forkastes ændringer efter den sidste brug af Anvend.

Støt os venligst!