Indsæt kolonner/rækker

Indsætter en række eller kolonne i tabellen. Denne kommando er kun tilgængelig, når markøren er i en tabel.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Tabel - Indsæt - Kolonner.

Vælg Tabel - Indsæt - Rækker.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikonet Indsæt kolonne

Indsæt kolonne

Ikonet Indsæt række

Indsæt række


Indsæt

Nummer

Indtast antallet af kolonner og rækker, som du ønsker.

Placering

Angiver hvor kolonnerne eller rækkerne skal indsættes.

Foran

Tilføj nye kolonner til venstre for den aktuelle kolonne, og tilføj nye rækker over den aktuelle række.

Efter

Tilføj nye kolonner til højre for den aktuelle kolonne, og tilføj nye rækker over den aktuelle række.

Støt os venligst!