Optimal bredde

Justerer automatisk kolonnebredderne, så de passer til indholdet af cellerne. Ændring af kolonnebredden påvirker ikke bredden af de andre kolonner i tabellen. Bredden af tabellen kan ikke overstige sidebredden.

Ændringen påvirker kun markerede celler. Du kan tilpasse flere celler ved siden af hinanden, hvis du vælger cellerne sammen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal kolonnebredde.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikonet Optimal kolonnebredde

Optimal kolonnebredde


Støt os venligst!