Kolonne

Definer bredden af kolonner eller vælg, indsæt og slet kolonner.

For at tilgĂĄ denne kommando...

På en celles kontekstmenu vælger du Kolonne.


Bredde...

Ændrer bredden af de valgte kolonner.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Marker

Markerer den kolonne, som markøren er i. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis markøren er i en tabel.

Indsæt...

Indsætter en række eller kolonne i tabellen. Denne kommando er kun tilgængelig, når markøren er i en tabel.

Slet

Sletter de valgte kolonner fra tabellen.

Støt os venligst!