Kolonne

Definer bredden af kolonner eller vælg, indsæt og slet kolonner.

For at tilgĂĄ denne kommando...

På en celles kontekstmenu vælger du Kolonne.


Bredde...

Ændrer bredden af de valgte kolonner.

Optimal bredde

Justerer automatisk kolonnebredderne, så de passer til indholdet af cellerne. Ændring af kolonnebredden påvirker ikke bredden af de andre kolonner i tabellen. Bredden af tabellen kan ikke overstige sidebredden.

Fordel kolonner lige

Justerer bredden af de valgte kolonner, så de svarer til bredden af den bredeste kolonne i sættet. Tabellens totale bredde kan ikke overstige sidebredden.

Marker

Markerer den kolonne, som markøren er i. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis markøren er i en tabel.

Indsæt...

Indsætter en række eller kolonne i tabellen. Denne kommando er kun tilgængelig, når markøren er i en tabel.

Slet

Sletter de valgte kolonner fra tabellen.

Støt os venligst!