Optimal højde

Justerer automatisk rækkehøjderne, så de passer til indholdet af cellerne. Dette er standardindstillingen for nye tabeller.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal rækkehøjde.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikonet Optimal rækkehøjde

Optimal rækkehøjde


Noteikon

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis tabellen indeholder en række med fast højde.


Støt os venligst!