Række

Definer højden af rækker eller vælg, indsæt og slet rækker.

For at tilgå denne kommando...

På en celles kontekstmenu vælger du Række.


Højde

Ændrer højden af de markerede rækker.

Optimal højde

Justerer automatisk rækkehøjderne, så de passer til indholdet af cellerne. Dette er standardindstillingen for nye tabeller.

Fordel rækker lige

Justerer højden for de valgte rækker til at passe med højden af den højeste række i markeringen.

Vælg

Markerer rækken, som indeholder markøren.

Indsæt...

Indsætter en række eller kolonne i tabellen. Denne kommando er kun tilgængelig, når markøren er i en tabel.

Slet

Sletter de markerede rækker i tabellen.

Støt os venligst!