Text Flow

Definer indstillinger for tekstforløb før og efter tabellen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Tekstforløb.


Tekstforløb

Skift

Marker dette afkrydsningsfelt, og vælg derefter typen af skift, du vil forbinde med tabellen.

Side

Indsætter et sideskift før eller efter tabellen.

Spalte

Indsætter et spalteskift før eller efter tabellen på en side med flere spalter.

Foran

Indsætter et side- eller kolonneskift før tabellen.

Efter

Indsætter et side- eller spalteskift efter tabellen.

Med sidetypografi

Anvender sidetypografien, som du angiver, på den første side, der følger efter sideskiftet.

Sidetypografi

Marker sidetypografien, som du vil anvende på den første side, der følger efter linjeskiftet.

Sidetal

Indtast nyt sidetal for siden efter det manuelle sideskift. Hvis du ønsker at fortsætte den nuværende nummerering skal du efterlade afkrydsningsfeltet tomt.

Tillad at tabellen deles op på tværs af sider og spalter

Tillader et sideskift eller spalteskift mellem rækkerne af en tabel.

Tillad opdeling af række over sider og spalter

Tillader et sideskift eller spalteskift i en række af tabellen. Denne indstilling gælder ikke første række i en tabel, hvis indstillingen Gentag tabeloverskrift er markeret.

Hold sammen med næste afsnit

Holder tabellen og det følgende afsnit sammen når du indsætter linjeskiftet.

Gentag tabeloverskrift

Gentager tabeloverskriften på en ny side, når tabellen strækker sig over mere end en side.

De første ... rækker

Indtast antal rækker som skal inkluderes i overskriften.

Tekstretning

Vælg tekstretning i cellerne. Du kan bruge følgende formateringsindstillinger til at definere tekstretning i tabelceller:

Lodret justering

Angiver den lodrette tekstjustering for cellerne i tabellen.

Støt os venligst!