Kolonner

Angiv egenskaberne for kolonnebredde.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Kolonner.


Tilpas tabelbredde

Formindsker eller forstørret tabelbredden ved en ændret kolonnebredde. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der er valgt Automatisk justering eller Relativ bredde på fanebladet Tabel tab eller hvis der er valgt nogen tabelrækker.

Tilpas kolonner jævnt

Ændret alle andre kolonnebredder med den samme procentsats som den, der bliver ændret. Hvis du for eksempel formindsker en kolonne med en halv kolonnebredde, bliver størrelsen på alle andre kolonne halveret. Denne indstilling kræver, at Tilpas tabelbredde kan aktiveres.

Ledig plads

Viser den afstand, der kan bruges til at justere kolonnebredderne. For at sætte tabellens bredde klikker du på fanebladet Tabel .

Kolonnebredde

Angiv kolonnebredderne for tabellen.

Kolonnebredder

Indtast den bredde, som du ønsker for kolonnen.

Pil mod venstre

Viser de tabelkolonner, der er til venstre for den aktive kolonne.

Pil mod højre

Viser de tabelkolonner, der er til højre for den aktive kolonne.

Redigering af tabeller ved brug af tastaturet

Støt os venligst!