Kolonner

Angiv egenskaberne for kolonnebredde.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Kolonner.


Tilpas tabelbredde

Reducerer eller udvider tabelbredden med ændret kolonnebredde. Denne mulighed er ikke tilgængelig hvis der er valgt Automatisk i området Justering i fanen Tabel.

Tilpas kolonner jævnt

Hvis muligt vil ændringer i kolonnebredden ske ens for alle kolonner. Denne mulighed er ikke tilgængelig, hvis der er valgt Automatisk i området Justering i fanen Tabel.

Ledig plads

Viser den plads, som er tilgængelig til justering af spalternes bredde. For at sætte tabellens bredde klikker du på fanebladet Tabel.

Kolonnebredde

Angiv kolonnebredderne for tabellen.

Kolonnebredder

Indtast den bredde, som du ønsker for kolonnen.

Pil mod venstre

Viser de tabelkolonner, der er til venstre for den aktive kolonne.

Pil mod højre

Viser de tabelkolonner, der er til højre for den aktive kolonne.

Redigering af tabeller ved brug af tastaturet

Støt os venligst!