Tabel

Angiv størrelses-, placerings-, afstands-, og justeringsindstillinger for den valgte tabel.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Tabel.


Egenskaber

Navn

Angiv et internt navn for tabellen. Du kan bruge dette navn til hurtigt at finde tabellen i Navigatoren.

Bredde

Indtast tabelbredden. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis indstillingen Automatisk i området Justering ikke er valgt.

Relativ

Viser tabelbredden som en procentdel af sidebredden.

Justering

Vælg justeringsindstillingerne for den valgte tabel.

Automatisk

Udvider tabellen vandret til venstre og højre sidemargener. Dette er den anbefalede indstilling til tabeller i HTML-dokumenter.

Venstre

Justerer tabellens venstre kant til venstre sidemargen.

Venstre margen

Justerer tabellens venstre kant til indrykningen, som du indtaster i feltet Venstre i omrĂĄdet Afstand.

Højre

Justerer den højre kant af tabellen til højre sidemargen.

Centreret

Centrerer tabellen vandret pĂĄ siden.

Manuel

Justerer tabellen vandret baseret på værdierne, du indtaster i boksene Venstre og Højre i området Afstand. LibreOffice beregner automatisk tabellens bredde. Vælg denne indstilling, hvis du vil til angive den individuelle kolonnebredde.

Afstand

Venstre

Indtast den afstand, der skal være mellem venstre sidemargen og tabellens kant. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indstillingen Automatisk eller Venstre er valgt i området Justering.

Højre

Indtast den afstand, der skal være mellem højre sidemargen og tabellens kant. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indstillingen Automatisk eller Højre er valgt i området Justering.

Over

Indtast den afstand, der skal være mellem øverste kant af tabellen og teksten over tabellen.

Under

Indtast den afstand, der skal være mellem den nederste kant af tabellen og teksten under tabellen.

Tipikon

For at indsætte et afsnit før en tabel i begyndelsen af et dokument, sidehoved eller sidefod, skal du placere markøren foran ethvert andet indhold i den første celle, og så presse +Enter.


Egenskaber

Tekstretning

Angiver tekstretningen for et afsnit som bruger Complex Text Layout (CTL). Denne mulighed er kun tilgængelig hvis Complex Text Layout (CTL) understøttelse er aktiveret.

Støt os venligst!