Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties


Tabel

Angiv størrelses-, placerings-, afstands-, og justeringsindstillinger for den valgte tabel.

Tekstforløb

Definer indstillinger for tekstforløb før og efter tabellen.

Kolonner

Angiv egenskaberne for kolonnebredde.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!