Objekt

Åbner en dialog, hvor du kan ændre det valgte objekts egenskaber, for eksempel dets størrelse og navn.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Indstillinger.

Ikonet Objektegenskaber

Objektegenskaber


Type

Specificerer størrelsen og placeringen af det valgte objekt eller ramme på en side.

Indstillinger

Angiver egenskaber for det valgte objekt, billede eller ramme.

Ombrydning

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

Hyperlink

Angiv egenskaberne for hyperlinket for den valgte grafik, ramme eller OLE-objekt.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Makro

Specificerer makroen, som skal køre, når du klikker grafik, en ramme eller et OLE-objekt.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!