Indstillinger

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Indstillinger.

Vælg fanebladet Formater - Ramme/Objekt - Egenskaber - Område.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - New/Edit Style - Options tab.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Indstillinger.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.


Accessibility

Navn

Indtast et navn for det valgte element.

tip

Tildel et objekt, grafik eller en ramme et meningsfuldt navn, så du hurtigt kan finde det senere i lange dokumenter.


Text

Enter a short description of the essential details of the selected object for a person who cannot see the object. This text is available for use by assistive technologies.

Alt Text

Enter a longer description of the object, especially if the object is too complex or contains too much detail to be described adequately with the short Text. Use Alt Text to add additional information to the short description found in Text. This text is available for use by assistive technologies.

note

For images, Text and Alt Text are exported with an appropriate tag in HTML and PDF format (remember to enable the Universal Accessibility (PDF/UA) option in PDF export).


Decorative

Marks the item as purely decorative, not part of the document content, and ignorable by assistive technologies.

Sequences (frames only)

Forrige kæde

Displays the frame that comes before the selected frame in a linked sequence. To add or change the previous link, select a name from the list. If you are linking frames, the selected frame and the target frame must be empty.

Næste kæde

Displays the frame that comes after the selected frame in a linked sequence. To add or change the next link, select a name from the list. If you are a linking frames, the target frame must be empty.

Beskyt

Specificerer beskyttelsesindstillinger for det valgte element.

Indhold

Forhindrer ændringer af indholdet i det valgte element.

Du kan stadig kopiere indholdet af det valgte element.

Placering

Låser placeringen af det valgte element i det aktuelle dokument.

Størrelse

Låser størrelsen af det valgte element.

Indholdsjustering (kun rammer)

Lodret justering

Specificerer den lodrette justering af rammens indhold. Det betyder hovedsageligt tekstindhold, men kan også have indflydelse på tabeller og andre objekter, som er forankret til tekstområdet (forankret som tegn, til tegn eller til afsnit), for eksempel rammer, billeder eller tegninger.

Egenskaber

Specificerer udskrifts- og tekstindstillinger for det valgte element.

Redigerbar i skrivebeskyttet dokument (kun rammer)

Giver dig mulighed for at redigere indholdet af en ramme i et dokument som er skrivebeskyttet.

Udskriv

Inkluderer det valgte element når du udskriver dokumentet.

Tekstretning (kun rammer)

Specificerer den foretrukne tekstretning i en ramme. For at bruge sidens standardindstillinger for tekstretning, skal du markere Brug indstillinger fra det overordnede objekt på listen.

Støt os venligst!