Makro

Specificerer makroen, som skal køre, når du klikker grafik, en ramme eller et OLE-objekt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Indsæt/Formater - Billede - Egenskaber - Makro.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Makro

Vælg Funktioner - Autotekst - Autotekst (knap) - Makro

Vælg Funktioner ▸ Billedkort ▸ åbn kontekstmenuen og vælg Makro.

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Hyperlink og knappen Hændelser.


Hændelse

Lister de hændelser, som kan udløse en makro. Kun de hændelser, som er relevante for det valgte objekt, er nævnt.

Følgende tabel opremser de objekttyper og hændelser, som kan udløse en makro:

Hændelse

Hændelsesudløser

OLE-objekt

Billede

Ramme

Autotekst

Imagemap-område

Hyperlink

Klik på objekt

objekt er markeret

Mus over objekt

musemarkør flyttes over objektet

Udløs hyperlink

hyperlink, der er tildelt objektet, bliver klikket

Mus forlader objekt

musemarkør flyttes fra objektet

Billede succesfuldt indlæst

billede er indlæst

Indlæsning af billede afbrudt

indlæsning af billede er afbrudt af brugeren (for eksempel ved download)

Kunne ikke indlæse billede

Billede er ikke succesfuldt indlæst

Indtastning af alphategn

tekst er indtastet

Indtastning af ikke-alfategn

Kontroltegn, såsom tabulatorer og linjeskift, indtastes

Modificer rammestørrelse

rammestørrelse bliver ændret

Flyt ramme

ramme bliver flyttet

Før indsættelse af Autotekst

før Autotekst bliver indsat

Efter indsættelse af Autotekst

efter Autotekst bliver indsat


Noteikon

For hændelser som er forbundet med kontrolelementer i formularer, se Kontrolelementegenskaber, eller Formularegenskaber.


Tildelt handling

Angiv den makro, der udføres, når den valgte hændelse indtræffer.

Rammer giver dig mulighed for at forbinde bestemte hændelser med en funktion, som så bestemmer om hændelsen bliver håndteret af LibreOffice Writer eller af funktionen. Se LibreOffice Basic Hjælp for mere information.

Makro fra

Lister LibreOffice-programmet og ethvert åbent LibreOffice-dokument. Vælg i denne liste, hvor du vil tage makroen fra.

Eksisterende makroer

Opremser de tilgængelige makroer. Vælg den makro, som du vil knytte til den valgte hændelse, og klik så på Tildel.

Tildel

Tildeler den valgte makro til den valgte hændelse.

Fjern

Fjerner makrotildelingen fra den valgte post.

Støt os venligst!