Ombrydning

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Ombryd.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Ombryd.

Vælg fanen Indsæt - Ramme - Ramme - Ombryd.

Vælg fanebladet Formater - Ombryd - Rediger - Ombryd.


Tipikon

For at ombryde tekst om en tabel, placer tabellen i en ramme, og ombryd derefter teksten rundt om rammen.


Indstillinger

Ingen

Placerer objektet på en selvstændig linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke på objektets sider.

Ikon

Ingen

Foran

Ombryder tekst på venstre side af objektet, hvis der er plads nok.

Ikon

Foran

Efter

Ombryder tekst på højre side af objektet, hvis der er plads nok.

Ikon

Efter

Parallel

Ombryder tekst på alle fire sider af objektets rammekant.

Ikon

Parallel

Gennemgående

Placerer objektet foran teksten.

Ikon

Gennemgående

Optimal

Ombryder automatisk teksten til venstre, til højre, eller på alle fire sider af objektets rammekant. Hvis afstanden imellem objektet og sidemargenen er mindre end 2 cm, bliver teksten ikke ombrudt.

Ikon

Optimal

Indstillinger

Angiv tekstombrydningsindstillinger.

Første afsnit

Starter et nyt afsnit under objektet efter at du trykker Enter. Afstanden mellem afsnittene bestemmes af størrelsen på objektet.

I baggrunden

Flytter det valgte objekt til baggrunden. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte den Gennemgående ombrydningstype.

Kontur

Ombryder teksten rundt om objektets kontur. Denne indstilling er ikke tilgængelig for den Gennemgående ombrydningstype eller for rammer. For at ændre konturen på et objekt skal du markere objektet og så vælge Formater - Ombrydning -Rediger kontur.

Kun yderside

Ombryder kun teksten omkring objektets kontur, men ikke i åbne områder indenfor objektets form. Denne indstilling er ikke tilgængelig for rammer.

Tillad opverlapning

Specificerer, om objektet må overlappe et andet objekt. Denne indstilling har ingen effekt på tekstombrydning igennem objekter, som altid kan overlappe hinanden.

Afstand

Angiv den plads, der skal være mellem det valgte objekt og teksten.

Venstre

Indtast den plads, som du ønsker mellem venstre objektkant og teksten.

Højre

Indtast den plads, som du ønsker mellem den højre objektkant og teksten.

Top

Indtast den plads, som du ønsker mellem øverste objektkant og teksten.

Bund

Indtast den plads, som du ønsker mellem nederste objektkant og teksten.

Støt os venligst!