Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.


Størrelse

Bredde

Indtast den bredde du ønsker på det valgte objekt.

Relativ

Beregner bredden af det valgte objekt som procentdel af bredden af sidens tekstomrĂĄde.

Relativ bredderelation

Bestemmer hvad 100% betyder: Enten tekstbredden (uden margener) eller hele sidens bredde (inklusive margener).

Højde

Indtast den højde du ønsker på det valgte objekt.

Relativ

Beregner højden af det valgte objekt som procentdel af højden af sidens tekstområde.

Relativ højderelation

Bestemmer hvad 100% højde betyder: Enten tekstområdet (uden margener) eller hele sidens højde (inklusive margener).

Bevar størrelsesforhold

Bevarer højde- og breddeforhold, når du ændrer bredde- eller højdeindstilling.

Oprindelig størrelse

Nulstiller størrelsesindstillingerne på det valgte objekt til de oprindelige værdier.

note

Denne indstilling er ikke tilgængelig for rammer.


Automatisk

Justerer automatisk bredden eller højden af en ramme til at passe til indholdet af rammen. Hvis du vil, kan du angive en mindstebredde eller -højde for rammen.

Noteikon

Indstillingen Automatisk er kun tilgængelig, når du vælger en ramme.


Forankring

Angiver forankringsindstillinger for det valgte objekt eller ramme. Forankringsindstillingerne er ikke tilgængelige, når du åbner dialogen fra vinduet Typografier og formatering.

Til siden

Forankrer det valgte til den nuværende side.

Til afsnit

Forankrer det valgte til det nuværende afsnit.

Til tegn

Forankrer det valgte til et tegn.

Som tegn

Forankrer det valgte som tegn. Højden af den aktuelle linje bliver ændret til at svare til højden af markeringen.

Placering

Angiver placeringen af det valgte objekt pĂĄ den aktuelle side.

Vandret

Select the horizontal alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is not available if anchor as character is selected.

med

Indtast den plads, der skal være mellem venstre kant af det valgte objekt og referencepunktet, som du vælger i feltet til. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du markerer "Fra venstre" i feltet Vandret.

til

Select the region or reference line for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

Du kan resultatet af justeringsindstillinger, du vælger, i feltet Forhåndsvisning,


Spejlvend pĂĄ lige sider

Omvender de aktuelle vandrette justeringsindstillinger pĂĄ lige sider.

tip

Du kan ogsĂĄ bruge indstillingerne til spejlvending af Billede for at tilpasse layoutet af objekter pĂĄ lige og ulige sider.


Lodret

Select the vertical alignment option for the object. The selection specifies the position of the object relative to the region or reference line selected in the to dropdown list.

tip

Du kan resultatet af justeringsindstillinger, du vælger, i feltet Forhåndsvisning,


med

Enter the amount of space to leave from the top edge of the object to the region or reference line selected in the to dropdown list. This option is active only when the following combinations of Vertical and Anchor are selected. For these combinations, you can specify the amount of space to leave from:

Vertical

with Anchor

From top

Top edge of selected region.
Positive values move the object down, negative values up.

To page, To paragraph, To character or To frame

From bottom

Selected reference line.
Positive values move the object up, negative values down.

To character or As character


til

Select the region or reference line for the vertical alignment. The object can be positioned in relation to the following regions or reference lines:

Be aware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

note

Hvis du forankrer et objekt til en ramme med fast højde, vil kun justeringsindstillingerne "Bund" og "Midte" være tilgængelige.


Hold indenfor tekstmargener

Beholder det markerede objekt indenfor layoutgrænserne af den tekst, som objektet er forankret til. For at kunne placere det markerede objekt et vilkårligt sted i dit dokument skal denne indstilling ikke være valgt.

Som standard er indstillingen Hold indenfor tekstmargener aktiveret, når du åbner et dokument, der er oprettet i en version af Writer, der er ældre en OpenOrg.org 2.0. Denne indstilling er dog ikke aktiveret, når du opretter et dokument eller åbner et dokument i Microsoft Word-format (*.doc).

Eksempelfelt

Viser en forhĂĄndsvisning af den aktuelle markering.

Det grønne rektangel repræsenterer det valgte objekt, og det røde rektangel repræsenterer justeringens referencepunkt. Hvis du forankrer objektet som et tegn, vil referencerektanglet blive ændret til en rød linje.

Støt os venligst!