Billede

Formaterer størrelsen, placeringen og andre egenskaber for den valgte grafik.

Du kan også ændre nogle af egenskaberne for den valgte grafik med genvejstaster.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater ▸ Billede ▸ Egenskaber ▸ (fanebladet) Flade.

På værktøjslinjen Billede (når der er valgt grafik), klikker du på

Ikonet Grafikegenskaber

Grafikegenskaber


Dialogen Billede indeholder følgende faneblade:

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Indstillinger

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Ombrydning

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

Hyperlink

Angiv egenskaberne for hyperlinket for den valgte grafik, ramme eller OLE-objekt.

Billede

Angiver valgmuligheder for spejlvending og links for det markerede billede.

Beskær

Beskærer eller skalerer den valgte grafik. Du kan også gendanne grafikkens oprindelige størrelse.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Makro

Specificerer makroen, som skal køre, når du klikker grafik, en ramme eller et OLE-objekt.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!