Tekstgitter

Tilføjer et tekstgitter til den aktuelle sidetypografi. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret under Sprogindstillinger - Sprog i dialogfeltet Indstillinger.

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Menuen Formater ▸ Sidetypografi ▸ fanebladet Tekstgitter, hvis Asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret


Gitter

Tilføjer eller fjerner et tekstgitter til linjer eller tegn på den aktuelle sidetypografi.

Gitterlayout

Linjer pr. side

Indtast det maksimale antal linjer som du ønsker på en side.

Tegn pr. linje

Indtast det maksimale antal tegn som du ønsker på en linje.

Basistekststørrelse

Indtast den maksimale basistekststørrelse. En stor værdi resulterer i færre tegn per linje.

Maks. størrelse for fonetisk tekst

Angiv skriftstørrelsen for den fonetiske tekst.

Fonetisk tekst under/til venstre for basistekst

Viser Fonetisk tekst til venstre for eller under basisteksten.

Gittervisning

Specificerer udskrifts- og farveindstillinger for tekstgitteret.

Støt os venligst!