Fodnoter/Slutnoter

Angiver hvor fod- og slutnoter vises såvel som deres nummereringsformater.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Indsæt - Sektion - Fodnoter og slutnoter.

Vælg knappen Formater - Sektioner - Indstillinger og fanebladet Fod-/slutnoter


Fodnoter

Saml ved tekstens slutning

Tilføjer fodnoter ved slutningen af sektionen. Hvis sektionen strækker sig over mere end én side, vil fodnoterne bliver føjet til bunden af den side, hvor fodnoteankrene vises.

Genstart nummerering

Genstarter fodnotenummerering med det tal, som du angiver.

Begynd med

Indtast det tal, som du vil tildele fodnoten.

Brugerdefineret format

Specificerer et brugerdefineret talformat for fodnoter. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Genstart nummerering er markeret.

Foran

Indtast den tekst, som du vil vise foran fodnotenummeret.

Rulleknappen egne formater

Vælg fodnoternes nummereringsskema.

Efter

Indtast den tekst, som du vil vise efter fodnotenummeret.

Slutnoter

Saml ved sektionens slutning

Tilføjer slutnoter ved slutningen af sektionen.

Genstart nummerering

Genstarter slutnotenummerering med det tal, som du angiver.

Begynd med

Indtast det tal, som du vil tildele slutnoten.

Brugerdefineret format

Specificerer et brugerdefineret talformat til slutnoter. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Genstart nummerering er markeret.

Foran

Indtast den tekst, som du vil vise foran slutnotenummeret

Rulleknappen egne formater

Vælg slutnoternes nummereringsskema..

Efter

Indtast den tekst, som du vil vise efter slutnotenummeret.

Støt os venligst!