Fodnote

Specificerer layoutindstillingerne for fodnoter, inklusiv linjen som skiller fodnoten fra selve dokumentet.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater ▸ Sidetypografi ▸ (fanebladet) Fodnote.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Fodnote


FodnoteomrĂĄde

Definer højden af fodnoteområdet.

Op til maksimal sidehøjde

Justerer automatisk højden af fodnoteområdet, afhængig af antallet af fodnoter.

Maksimal fodnotehøjde

Sætter en maksimal højde for fodnoteområdet. Aktiver denne indstilling og indtast derefter højden.

Indtast den maksimale højde for fodnoteområdet.

Afstand til tekst

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem den nederste sidemargen og den første linje tekst i fodnoteområdet.

Skillelinje

Angiver placeringen og andre egenskaber for skillelinjen.

Position

Vælg den vandrette justering for den linje, som skiller hovedteksten fra fodnoteområdet.

Typografi

Vælg typografien for skillelinjen mellem spalterne. Vælg "Ingen" hvis du ikke ønsker en skillelinje.

Tykkelse

Vælg tykkelsen for skillelinjen.

Farve

Vælg farven for skillelinjen.

Længde

Angiv skillelinjens længde som procentdel af sidebredden.

Afstand til fodnoteindholdet

Indtast hvor meget plads, der skal være mellem skillelinjen og den første linje af fodnoteområdet.

Tipikon

For at angive afstanden mellem to fodnoter, vælg Formater - Afsnit, og klik så på fanebladet Indrykning og afstand.


Støt os venligst!