Indstillinger

Specificerer antal spalter og spaltelayoutet for sektionen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Sektioner - (knappen) Indstillinger.


Sektioner følger tekstforløbet på siden, som de indsættes på.

Hvis du for eksempel indsætter en sektion, som bruger et to-spalte layout i en sidetypografi, som bruger et fire-spalte layout, vil to-spalte layoutet blive indlejret i en af de fire kolonner.

Du kan også indlejre sektioner, hvilket vil sige, at du kan indsætte en sektion i en anden sektion.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Indrykning

Indrykker sektionen med en venstre- og højremargen.

Area (Background, Highlighting)

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Fodnoter/Slutnoter

Angiver hvor fod- og slutnoter vises såvel som deres nummereringsformater.

Støt os venligst!