Sidetypografi

Angiv den aktuelle sides formateringstypografier og layout, herunder sidemarginer, sidehoveder og -fødder og sidebaggrund.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater ▸ Sidetypografi.

Vælg Vis ▸ Typografier () - vælg Sidetypografier ▸ Åbn den valgte typografis kontekstmenu ▸ Ny/Modificer.


Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Giver dig mulighed for at definere sidelayout, nummerering og papirformater for enkelt- og flersidede dokumenter.

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Gennemsigtighed

Sætter indstillingerne for gennemsigtighed for den udfyldning, du anvender til det valgte objekt.

Sidehoved

Tilføjer et sidehoved til den aktuelle sidetypografi. Sidehovedet er et område i sidens øverste margen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Sidefod

tilføjer en sidefod til den aktuelle sidetypografi. Sidefoden er et område i sidens nederste margen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Fodnote

Specificerer layoutindstillingerne for fodnoter, inklusiv linjen som skiller fodnoten fra selve dokumentet.

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Tekstgitter

Tilføjer et tekstgitter til den aktuelle sidetypografi. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret under Sprogindstillinger - Sprog i dialogfeltet Indstillinger.

Nulstil

Nulstiller ændrede værdier på det aktuelle faneblad tilbage til de værdier, der var gældende, da dialogen blev åbnet. Hvis Anvend bruges, før dialogen lukkes, nulstilles værdierne til dem efter den sidste brug af Anvend.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Ok

Gemmer alle ændringer og lukker dialogen.

Annuller

Lukker dialogen og forkaster ændringer på alle faneblade. Hvis Anvend blev brugt, forkastes ændringer efter den sidste brug af Anvend.

Støt os venligst!