Sidetypografi

Angiv den aktuelle sides formateringstypografier og layout, herunder sidemarginer, sidehoveder og -fødder og sidebaggrund.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Sidetypografier.

Vælg Vis - Typografier - åbn kontekstmenu Ny/Modificer (for Sidetypografier).


Administration

Sæt indstillingerne for den valgte typografi.

Side

Giver dig mulighed for at definere sidelayout, nummerering og papirformater for enkelt- og flersidede dokumenter.

Flade

Definer baggrundsfarve eller -grafik.

Gennemsigtighed

Sætter indstillingerne for gennemsigtighed for den udfyldning, du anvender til det valgte objekt.

Sidehoved

Tilføjer et sidehoved til den aktuelle sidetypografi. Et sidehoved er et areal i den øverste sidemargen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Sidefod

Tilføjer en sidefod til den aktuelle sidetypografi. En sidefod er et område i den nederste sidemargen, hvor du kan tilføje tekst eller grafik.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Fodnote

Specificerer layoutindstillingerne for fodnoter, inklusiv linjen som skiller fodnoten fra selve dokumentet.

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Tekstgitter

Tilføjer et tekstgitter til den aktuelle sidetypografi. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret under Sprogindstillinger - Sprog i dialogfeltet Indstillinger.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Støt os venligst!