Disposition & nummerering

Tilføjer eller fjerner overskriftsniveau, nummerering eller punkttegn fra afsnittet. Du kan også vælge hvilken nummereringstypografi, du vil bruge, og nulstille nummereringen i en nummereret liste.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Formater - Afsnit - (fanebladet) Disposition og nummerering.

Vælg Typografier - Rediger typografi - (fanebladet) Disposition og Nummerering (afsnitstypografier).

Vælg Vis - Typografier - åbn kontekstmenuen Modificer/Ny - (fanebladet) Disposition og nummerering(Afsnitstypografier).


  1. For at ændre indstillinger af nummerering af afsnit, som bruger den samme afsnitstypografi, vælger du Vis - Typografier og klikker derefter på ikonet Afsnitstypografier. Højreklik på typografien på listen, vælg Modificer og klik så på fanebladet Disposition og nummerering.

  2. For at ændre indstillingerne for nummerering af markerede afsnit, vælger du Formater - Afsnitog klikker så på fanebladet disposition og Nummerering.

Disposition

Overskriftsniveau

Tildeler det valgte afsnit eller Afsnitstypografi et dispositionsniveau fra 1 til 10. Vælg Brødtekst for at nulstille dispositionsniveauet.

Nummerering

Nummereringstypografi

Vælg den Nummereringstypografi, som du vil anvende på afsnittet. Disse typografier er også opstillet i vinduet Typografier (F11), hvis du klikker på ikonet Listetypografier.

Rediger typografi

Rediger egenskaberne for den markerede nummereringstypografi. Disse egenskaber vil gælde alle afsnit formateret med denne nummereringstypografi.

Denne knap er deaktiveret, når der anvendes Kapitelnummerering. Vælg Funktioner - Kapitelnummerering… for at redigere dispositionsniveauer og nummereringstypografi.

Noteikon

Dispositionsniveau og Nummereringstypografi er uafhængige af hunanden. Brug funktioner - Kapitelnummerering… tor at tildele afsnitstypografier nummereringstypografier.


Dette afsnit fremkommer kun, når du redigerer egenskaberne for det aktuelle afsnit ved at vælge Formater - Afsnit.

Begynd forfra ved dette afsnit

Begynder forfra med nummerering ved nuværende afsnit.

Begynd med

Marker dette afkrydsningsfelt og indtast så tallet, som du ønsker at tildele til afsnittet.

"Begynd med" rulleknap

Indtast det tal, som du vil tildele til afsnittet. De følgende afsnit er nummereret efterfølgende tallet, som du indtaster her.

Linjenummerering

Angiver indstillinger for Linjenummerering. For at føje linjenumre til dit dokument, vælg Funktioner - Linjenummerering.

Inkluder dette afsnit i linjenummerering

Inkluderer det aktuelle afsnit i linjenummereringen.

Begynd forfra ved dette afsnit

Genstarter linjenummereringen ved det aktuelle afsnit eller ved det tal, som du indtaster.

Begynd med

Indtast tallet ved hvilket linjenummereringen skal genstartes

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Støt os venligst!