Disposition og nummerering

Tilføjer eller fjerner dispositionsniveau, listetypografi og linjenummererering fra afsnittet eller afsnitstypografien. Du kan også genstarte eller ændre starttallet i nummererede lister og linjenummerering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afsnit ▸ (fanebladet) Disposition og nummerering tab.

Højreklik på et afsnit og vælg Afsnit ▸ Afsnit ▸ (fanebladet) Disposition og nummerering tab

Højreklik på et afsnit og vælg Afsnit ▸ Rediger typografi ▸ (fanebladet) Disposition og nummerering.

Vælg Typografier - Rediger Typografier - (fanebladet) Disposition og nummerering (Afsnitstypografier).

Vælg Vis - Typografier - åbn kontekstmenuen Modificer/Ny - (fanebladet) Disposition og nummerering (Afsnitstypografier).


  1. For at ændre indstillinger af nummerering af afsnit, som bruger den samme afsnitstypografi, vælger du Vis - Typografier og klikker derefter på ikonet Afsnitstypografier. Højreklik på typografien på listen, vælg Modificer og klik så på fanebladet Disposition og nummerering.

  2. For at ændre indstillingerne for nummerering af markerede afsnit, vælger du Formater - Afsnitog klikker så på fanebladet disposition og Nummerering.

Disposition

Overskriftsniveau

Tildeler et dispositionsniveau fra 1 til 10 til de markerede afsnit eller en Afsnitstypografi. Vælg Brødtekst for at nulstille dispositionsniveauet.

Anvend listetypografi

Listetypografi

Vælg den Listetypografi, som du vil anvende på afsnittet. Disse typografier er også oplistet i vinduet Typografier (), hvis du klikker på ikonet Listetypografier.

Rediger typografi

Rediger den valgte listetypografis egenskaber. Disse egenskaber gælder alle afsnit, der er formateret med en given listetypografi.

Denne knap er deaktiveret, når der anvendes Kapitelnummerering. Vælg Funktioner ▸ Kapitelnummerering for at redigere dispositionsniveauet og nummereringsformatet.

note

Dispositionsniveau og Listetypografi er uafhængige af hinanden. Brug Funktioner ▸ Kapitelnummerering til at tildele et nummereringsformat til afsnitstypografier, der bruges som overskrifter i et dokuments dispositionsstruktur.


Dette afsnit fremkommer kun, når du redigerer egenskaberne for det aktuelle afsnit ved at vælge Formater - Afsnit.

Genstart nummereringen fra dette afsnit.

Begynder forfra med nummerering ved nuværende afsnit.

Begynd med

Marker dette afkrydsningsfelt og indtast så tallet, som du ønsker at tildele til afsnittet.

"Begynd med" rulleknap

Indtast det tal, som du vil tildele til afsnittet. De følgende afsnit er nummereret efterfølgende tallet, som du indtaster her.

Linjenummerering

Angiver indstillinger for Linjenummerering. For at føje linjenumre til dit dokument, vælg Funktioner - Linjenummerering.

Inkluder dette afsnit i linjenummerering

Inkluderer det aktuelle afsnit i linjenummereringen.

Begynd forfra ved dette afsnit

Genstarter linjenummereringen ved det aktuelle afsnit eller ved det tal, som du indtaster.

Begynd med

Indtast tallet ved hvilket linjenummereringen skal genstartes

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

De følgende knapper ses kun ved Afsnitstypografi.

Anvend

Anvender ændringer på alle faneblade uden at lukke dialogen. Kan ikke rulles tilbage med Nulstil.

Nulstil til ophav

Det aktuelle faneblads værdier sættes til dem, der findes på det tilsvarende faneblad i den typografi, der er angivet i "Nedarv fra" under Administration. I alle tilfælde, også når "Nedarv fra" er "- Ingen -", fjernes aktuelle værdier, der er angivet under "Indeholder".

Støt os venligst!