Tekstforløb

Angiv indstillinger for orddeling og sideopsætning.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Afsnit -Tekstforløb.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Tekstforløb.

Vælg fanebladet Rediger - Søg og erstat - Formater - Tekstforløb


Orddeling

Angiv indstillingene for orddeling af tekstdokumenter.

Automatisk

Indsætter automatisk bindestreger, hvor det er nødvendigt i et afsnit.

Tegn ved linjens slutning

Indtast det mindste antal tegn, der skal være i slutningen af linjen, før en bindestreg indsættes.

Tegn ved linjens begyndelse

Indtast det mindste antal tegn, der skal være i begyndelsen af linjen efter bindestregen.

Maksimalt antal ordelinger i træk

Indtast det maksimale antal af linjer, der i træk kan have orddeling.

Skift

Angiv indstillinger for side- eller spalteskift.

Indsæt

Marker dette afkrydsningsfelt og vælg så skiftet, som du vil bruge.

Type

Vælg skiftet, som du vil indsætte.

Placering

Vælg hvor du vil indsætte skiftet.

Med sidetypografi

Marker dette afkrydsningsfelt og vælg så den sidetypografi, som du vil bruge til den første side efter sideskiftet.

Sidetypografi

Marker den formateringstypografi, der skal bruges på den første side efter sideskiftet.

Sidetal

Indtast sidenummer for den første side efter sidebruddet. Hvis du ønsker at fortsætte den nuværende nummerering skal du efterlade afkrydsningsfeltet tomt.

Indstillinger

Angiver tekstforløbsindstillinger for afsnit, som vises før og efter et sideskift.

Del ikke afsnit

Flytter hele afsnittet til den næste side eller spalte, efter at et skift er blevet indsat.

Hold sammen med næste afsnit

Holder det aktuelle afsnit og det følgende afsnit sammen, når et skift eller spalteskift bliver indsat.

Fransk horeungekontrol

Angiver det mindste antal linjer i et afsnit før et sideskift. Marker dette afkrydsningsfelt, og indtast derefter et tal i feltet Linjer. Hvis antallet af linjer ved slutningen af siden er mindre end antallet angivet i feltet Linjer, bliver afsnittet flyttet til den næste side.

Horeungekontrol

Angiver det mindste antal linjer i et afsnit på den første side efter sideskiftet. Marker dette afkrydsningsfelt og indtast derefter et tal i feltet Linjer. Hvis antallet af linjer øverst på siden er mindre end antallet angivet i feltet Linjer, vil placeringen af skiftet blive tilpasset.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Anvend

Anvende de tilrettede eller valgte værdier uden at lukke dialogen.

Franske horeunger.

Støt os venligst!